Bệnh thường gặp

Đau đầu dẫn dắt gây nên đau đớn , có thể là đại phạm vây hoặc chỉ hạn với bộ phận, từ nhẹ cứ...