Cách phòng bệnh

 Ho khan là thân bảo vệ phổi khỏi bị kích thích nguyên xâm hại một loại tự nhiên phản xạ....