Bệnh chứng Bàng quang hư hàn

Nguyên nhân và cách phòng , chữa bệnh bang quang hư hàn

1. Bênh nguyên

Do Tỳ, Thận dương hư không khí hóa đưỢc Bàng quang.

2. Bênh sinh

Bàng quang kiếm soát sự chứa đựng và bài xuất nước tiếu (ước thúc). Nếu vì Thận dương hư suy tất nhiên chức náng này sẽ bị ảnh hưởng. Trên lâm sàng sẽ quan sát đưỢc dấu chứng của Thận dương hư cùng với triệu chứng của Bàng quang bất cố" (không kềm giữ) như đái són, đái dầm.
LOGO
Điều trị bàng quang hư hàn bằng đông y

3. Triêu chứng lâm sàng

– Ngưòi mệi mỏi, lưng gối mỏi yếu.
– Liệt dương, di tinh.
– Sợ lạnh, tay chân lạnh, sắc mặt trắng nhỢt.
– Đái són, đái dầm, đái lắt nhắt, dòng nước tiếu không mạnh mà ri rỉ.
– Rêu lưỡi mỏng. mạch tế" nhưỢc.

4. Bênh cảnh Tây y thường gặp

– Phì đại tiền liệt tuyến
– Lão suy, suy nhưỢc cơ thế
– Bệnh lý tủy sống vùng thắt lưng cùng.

5. Pháp trị

Ôn Thận cố" sáp. Bài thuốc sử dụng gồm
– Tang phiêu tiêu tán
– Củng đê hoàn
* Phân tích bài thuốc Tang phiêu tiêu tán
Có nhiều bài thuốc đưỢc mô tả dưới tên tên gọi Tang phiêu tiêu tán. Bài thứ 1 có xuất xứ từ Thiên Kim phương dùng trị sản hậu, dương khí suy kém, tiếu nhiều, tiếu không tự chủ. Bài thứ 2 có xuất xứ từ Bản thảo diễn nghĩa có tác dụng an thần, định tâm chí, trị chứng hay quên, tiếu nhiều. Bài thứ 3 có xuất xứ từ Chứng trị chuẩn thằng dùng trị ghẻ độc. Bài thứ 4 có xuất xứ từ Chứng trị chuẩn thằng dùng trị phụ nữ tiếu nhiều. Bài thứ 5 xuất xứ từ Nghiệm phương trị sản hậu tiếu nhiều. Bài thứ 6 xuất xứ từ Nữ khoa chỉ yếu dùng trị tiếu nhiều, tiếu són. 
Bài thuốc dưới đây có xuất xứ từ Tân Biên Trung y kinh nghiệm phương. Tác dụng điều trị: ôn Thận cố" sáp. Chủ trị: chứng tiểu lắt nhắt, tiểu són, tiểu không tự chủ ở những bệnh nhân lão suy, Tỳ, Thận dương hư.
* Phân tích bài thuốc Củng đê hoàn.
–  Bài thuốc có xuất xứ “Trương Trọng Cảnh”. Tác dụng điều trị: ôn bổ Thận dương, cố" trưòng sáp tinh.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.