Biểu hiện bệnh của thương hàn

Thương hàn còn có một số đặc điểm bệnh dưới đây
 
+ Trực trúng: bệnh tà đi thẳng vào tam âm (không từ Dương kinh truyền vào). Thưòng trực trúng Thái âm và Quyết âm. Thí dụ: đột nhiên nôn ói, tiêu chảy, lạnh mát tay chân, bụng đầy, không khát (Thái âm trực trúng).
Nguyên nhân: cơ thế yếu, dương khí thiếu, chính khí suy làm ngoại tà trực tiếp phạm vào tam âm (Hư hàn chứng).
 
+ Lý chứng chuyển ra biểu chứng: bệnh ở tam âm chuyến thành tam dương; bệnh ở bên trong chuyến dần ra bên ngoài; do chính khí dần hồi phục, bệnh diễn tiến tốt. Thí dụ: trực trúng Thiếu âm có nôn mửa, tiêu chảy, sau thòi gian điều trị ngưng tiêu chảy và đi tiêu táo kết, phát sốt, khát. Đó là Thái âm bệnh nhò dương khí ở trưòng vị khôi phục lại nhưng tà vẫn còn, do đó bệnh chuyến thành Dương minh.
 
+ Tính bệnh: chứng trạng một kinh chưa giải khỏi hoàn toàn lại xuất hiện chứng trạng một kinh khác; nguyên nhân do truyền biến.
+ Tuyển sinh văn bằng 2 trung cấp dược Hà Nội đi học ngay đầu năm 2016 tại trung tâm quận Hà Đông
– Những nguyên tắc điều trị chung
 
typhoid
Bệnh thương hàn cần điều trị ngay
 
+ Tam dương bệnh: chính khí mạnh, tà khí thịnh, nguyên tắc điều trị chủ yếu là khu tà (tác động đến nguyên nhân bệnh).
+ Tam âm bệnh: chính khí suy, điều trị chủ yếu là phù chính (nâng đỡ tổng trạng) và tùy theo tình trạng của bệnh đế khu tà.
– Một số" định nghĩa
 
+ Bệnh chứng thương hàn có thế đơn độc xuất hiện ở một kinh; cũng có thế hai, ba kinh cùng bệnh (hỢp bệnh).
 
+ Bệnh ở một kinh chưa khỏi; xuất hiện thêm kinh khác bệnh; có thứ tự trước sau áong bệnh).
– Bênh thương hàn được định nghĩa theo 2 cách:
 
+ Rộng: là tên gọi chung tất cả bênh ngoại cảm có sốt, do lục dâm gây bênh.
+ Hẹp:, là tên gọi những bênh ngoại cảm chỉ do phong hàn tà gây ra
– Thương hàn luận khảo sát những bênh ngoại cảm mà diễn tiến bênh có qui luật theo 6 giai đoạn Thái dương, Dương minh, Thiếu dương, Thái âm, Thiếu âm, Quyết âm.
 
– 6 giai đoạn diễn biến bênh thương hàn phản ảnh tương quan lực lượng giữa sức đề kháng của cơ thể (chính khí) và tác nhân gây bênh (tà khí).
 
– Nguyên tắc điều trị chung bênh ngoại cảm thương hàn
+ Tam dương bệnh:, chính khí mạnh, tà khí thịnh, nguyên tắc điều trị chủ yếu là khu tà.
+ Tam âm bệnh:, chính khí suy, điều trị chủ yếu là phù chính, nâng đỡ tổng trạng và tùy theo tình trạng của bênh để khu tà.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.