Các loại quyết âm chứng và cách điều trị

Dưới đây là một số phương pháp điều trị quyết âm chứng

1. Quyết âm hàn quyết

–  Triệu chứng: chân tay quyết lạnh, không sốt, sỢ lạnh, lưỡi nhạt, mạch vi hoặc tế sắp tuyệt.
– Điều trị: có thể sử dụng
+ Hồi dương cứu nghịch (Tứ nghịch thang). Xin tham khảo thêm ở phần Thiếu âm hóa hàn.
+ Ôn thông huyết mạch. (Đương quy tứ nghịch thang)
3(1067)
Điều trị quyết âm chứng

2. Quyết âm nhiệt quyết

– Triệu chứng: chân tay quyết lạnh, sốt, khát, tiếu vàng đỏ, rêu vàng, mạch hoạt.
– Cần chú ý chân tay quyết lạnh, (là dương khí không tương thuận gây ra), kèm tâm phiền, miệng khát, tiếu vàng, rêu vàng, mạch hoạt là nhiệt ẩn ở trong. Điều trị phải thanh nhiệt hòa âm (Bạch hổ thang).
– Nếu chân tay quyết lạnh mà nhiệt không rõ, tự thấy sốt từng cơn, là dương uất ở trong. Điều trị phải liễm âm tiết nhiệt (Tứ nghịch thang).
+ Công thức huyệt sử dụng tương tự như trong hội chứng Thiếu âm (xin tham khảo thêm ở phần tương ứng).

3. Quyết âm hồi quyết

– Triệu chứng: chân tay quyết lạnh, tiêu khát, đói không muốn án, ăn vào ói ra dãi, tiêu chảy không cầm.
– Điều trị: điều lý hàn nhiệt, hòa vị trục trùng (Ô mai hoàn).

4. Phương pháp điều trị quyết âm chứng

– Chủ chứng (triêu chứng quan trọng) của Quyết âm chứng: tay chân quyết lãnh (chứng quyết), mạch vi.
– Bênh chứng ở Quyết âm bao gồm Quyết âm nhiêt quyết (tình trạng ít nguy cấp hơn), Quyết âm hàn quyết (khi tình trạng bênh nguy cấp hơn) và Quyết âm hồi quyết
– Tình trạng có sốt hay không sốt là triêu chứng cơ bản phân biêt giữa Quyết âm nhiêt quyết và Quyết âm hàn quyết
– Triêu chứng quan trọng để chẩn đoán phân biêt Quyết âm hồi quyết là nhóm triêu chứng tiêu hóa: ói mửa (có thể ói ra giun), tiêu chảy không cầm.
– Thuốc tiêu biểu trong điều trị Quyết âm hàn quyết: Tứ nghịch thang và Đương quy tứ nghịch thang
– Thuốc tiêu biểu trong điều trị Quyết âm nhiêt quyết: Tứ nghịch thang và Bạch hổ thang Thuốc tiêu biểu trong điều trị Quyết âm hồi quyết: Ô mai hoàn

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.