Cách điều trị Nhiêt kết Bàng quang (thấp nhiêt Bàng quang)

Dưới đây là một số phương pháp đông y điều trị bệnh thấp nhiệt bàng quang hiệu quả mà bạn nên biết

1. Nguyên nhân, triệu chứng của bệnh

a/ Nguyên nhân gây bệnh: do ngoại tà (thấp nhiệt tà) uất kết ở Bàng quang.
b/Triệu chứng lâm sàng: tiểu vàng, tiểu máu, tiểu gắt. Đồng thòi thấp nhiệt tà cũng làm nê trệ gây bụng dưới trướng đầy, mót tiểu mà tiểu không hết, tiểu đục. Thưòng gọi chung là chứng lâm lậu.
c/ Bệnh cảnh Tây y thưòng gặp: viêm bàng quang cấp, nhiễm trùng niệu thấp.
d/ Pháp trị: thanh nhiệt tả hỏa, lỢi thủy thông lâm
e/ Phương dưỢc: các bài thuốc đưỢc sử dụng gồm Bát chính tán, Lục nhất tán.
1366160188692
Điều trị bàng quang hiệu quả

2. Bài thuốc cần dùng

– Bài thuốc Bát chính tán
Có 2 bài Bát chính tán với xuất xứ khác nhau, công thức khác nhau và tác dụng điều trị gần giống nhau. Bài có xuất xứ từ Y phương hải hôi (Hải ThưỢng Y Tông Tâm lĩnh) có công thức gồm Biển súc, Củ mạch, Hoạt thạch, Sơn chi, Xa tiền đưỢc dùng trị tiểu gắt do nhiệt. Bài thuốc dưới đây có xuất xứ từ Hoà tễ cục phương.
– Tác dụng điều trị: thanh nhiệt tả hỏa, lỢi thủy thông lâm. Chủ trị: viêm
bàng quang, đái buốt, đái rắt, đái ra máu. Cần chú ý khi dùng uống chung với nước Đáng tâm.
– Bài thuốc Lục nhất tán
Còn gọi là Thiên thủy thang. Có xuất xứ từ Lưu Hà Gian.
– Tác dụng điều trị: thanh nhiệt tả hỏa, lỢi tiếu. Chủ trị: sốt cao, tiếu tiện đỏ sáp, tâm phiền, miệng khát. Mình nóng, thổ tả đi lỵ ra máu mũi, bí đái đau buốt.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.