Cách điều trị vị âm hư và đại trường hư hàn

Một số phương pháp dưới đây có thể giúp bạn điều trị vị âm hư cùng bệnh đại trường hư hàn

1. Vị âm hư

a/ Nguyên nhân
– Bệnh ôn nhiệt làm tổn thương âm dịch của Vị.
–  Những trưòng hỢp âm hư lâu ngày sinh nôi nhiệt làm tổn thương âm dịch.
b/ Triệu chứng lâm sàng:
– Môi miệng khô. Nóng. An uống kém. Thích uống.
– Ợ khan, nấc cục. Đại tiện phân khô cứng. Tiểu tiện ngắn ít.
– Lưỡi khô đỏ. Mạch tế sác.
c/ Bệnh cảnh Tây y thưòng gặp
– Viêm dạ dày.
– Sau những bệnh có số^t cao kéo dài.
– Đái tháo đưòng. 
d/ Pháp trị: dưỡng Vị sinh tân.
e/ Phương: Táng dịch thang. (Thương hàn luận)
vi-am-hu
Bài thuốc điều trị vị âm hư

2. Đại trường hư hàn

a/ Bệnh nguyên: cảm nhiễm hàn tà trên cơ địa Tỳ, Thận dương hư. b/ Bệnh sinh
– Chức náng của Tỳ là vận hóa thủy cốc, đưỢc sự hỗ trỢ của Thận dương. Nếu Tỳ Thận dương hư thì sẽ đưa đến Tỳ mất chức náng tháng thanh
100 
giáng trọc, do đó chức náng truyền tống phân của Đại trưòng cũng sẽ bị ảnh hưởng, biểu hiện là đi tiêu phân lỏng, đục thưòng xuyên.
–  Hàn thấp phạm Đại trưòng gây mệt mỏi, tay chân lạnh, án uống kém. Đồng thòi, Tỳ, Thận dương suy gây lòi dom, đau lưng.
c/ Triệu chứng lâm sàng:
– Ngưòi nặng nề, mệt mỏi, mặt trắng, sỢ lạnh, chân tay mát lạnh.
– Tiêu chảy ra nước và phân xanh như cứt vịt.
– An uống kém, lòi dom, tiểu trong dài, đau lưng.
– Lưỡi nhỢt, rêu mỏng. Mạch trầm, trì, tế. d/ Bệnh cảnh Tây y thưòng gặp
– Viêm đại tràng mạn tính. Viêm ruôt kết thối rữa. Rối loạn hấp thu e/ Pháp: ôn dương lỢi thấp.
f/ Phương dưỢc: Chân vũ thang (Thương hàn luận)

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.