Cách phòng bệnh

 Ho khan là thân bảo vệ phổi khỏi bị kích thích nguyên xâm hại một loại tự nhiên phản xạ....

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.