Chức năng sinh lý tạng Thận

Thận bao gồm Thận âm, Thận dương. Thận âm còn gọi là chân âm, nguyên âm, nguyên Thủy. Thận dương còn gọi là Thận khí, Thận hỏa, chân dương, nguyên dương, chân hỏa, mệnh môn hỏa.

1. Thân là gốc tiên thiên, nguồn gốc của sư sống (Tiên thiên chi bản, sinh khí chi nguyên).

ý nói Thận là cái đưỢc sinh thành, sẽ phát sinh, phát triển, bao quát, quyết định xu hướng phát triển của mỗi cá thể.
– Cái lập mệnh, cái sức sống của mổi cá thể đưỢc quyết định bởi nơi Thận.
– Cái sẽ đưỢc di truyền cho thế" hệ sau, tạo cơ thể mới nằm ở nơi Thận.

2. Thân chủ thủy

Dịch thể trong con ngưòi do Thận quyết định. Chất thủy dịch đưỢc nhập vào nhò Vị, chuyển hóa nhò Tỳ, tàng chứa và phân phối là do Thận. Mọi thứ huyết, tân dịch đều có chịu ảnh hưởng của Thận.

3. Thân chủ hỏa

Nguồn suối nhiệt, nguồn náng lưỢng đảm bảo cho sự sống còn, cho hoạt động là ở nơi Thận hỏa (chân hỏa). Dương khí dồi dào, tinh lực đầy đủ là nhò chân hỏa sung mãn. Những biểu hiện lạnh trong ngưòi, lạnh lưng, lạnh tay  
chân đều là do hỏa thiếu, dương hư. Những biếu hiện hay cảm đều là dương suy, hỏa yếu.

4. Thân giữ chức năng bế tàng

Thận chủ bế" tàng, Can chủ sơ tiết giúp làm cho cơ thế đưỢc cân bằng. Tất cả các hiện tưỢng hư thoát, thải tiết quá mức là do chức náng bế" tàng của Thận bị rối loạn. Như khó thở, khí nghịch là do Thận không nạp đưỢc khí; tiếu nhiều, tiêu khát là do Thận không giữ đưỢc thủy; mồ hôi chảy như tắm là do Thận không liễm đưỢc hãn….

5. Thân tàng tinh

Tinh ba của ngũ cốc đưỢc Vị thu nhận, Tỳ Phế" chuyến hóa, tàng chứa nơi Thận. Tinh ba của mọi Tạng phủ đưỢc tàng chứa nơi Thận.
Thận cũng sử dụng biến hóa tinh ba này thành tinh sinh dục. Hoạt động sinh dục mạnh mẽ hay yếu ớt phụ thuộc vào tinh ấy. Tinh dồi dào chứng tỏ Thận khí mạnh, tinh ít ỏi là Thận kiệt, khí suy.

6. Thân chủ kỹ xảo, tác cường chi quan

Tất cả sự mạnh mẽ của con ngưòi là do Thận. Thận suy làm cho cơ thế suy nhưỢc, tay chân run, cứng, mất khả náng thực hiện các động tác khéo léo, tinh vi.

7. Thân chủ cốt tủy

Xương cốt vững chãi, tủy dồi dào, ráng chắc, không lung lay, không đau nhức (theo Đông y răng là phần thừa của cốt) chứng tỏ Thận tốt. Đau nhức xương tủy, còi xương, chậm phát triến là biếu hiện của Thận kém.

8. Thân khai khiếu ra tai

Chức náng của tai là đế nghe. Những bệnh lý của Thận có ảnh hưởng đến khả náng nghe của tai. Tai ù, điếc, nghễnh ngãng, sức nghe kém là Thận hư.
ung-thu-vo-thuong-than
Chức năng sinh lý của thận

9. Thân chủ tiền âm, hâu âm

Tiền âm là nơi ra của nước tiếu, tuy là từ Bàng quang nhưng việc vận hành niệu là nhò khí hóa của Thận (Thận khí suy thì đái rắt, đái són, đái không hết…Thận thủy suy thì đái nhiều lần, đái đêm).
Tiền âm cũng đồng thòi có liên quan đến bộ sinh dục ngoài. Thận dương suy thì dương không cưòng, hành sự bất túc, lãnh cảm, liệt dương. âm môn là nơi thế hiện tình trạng của Thận, từ âm mao đến âm dịch đều thế hiện tình trạng Thận khỏe hay yếu.
Hậu âm là nơi ra của phân, tuy là từ Đại trưòng nhưng có liên quan đến tình trạng thịnh hư của Thận. Thận hư làm rối loạn công náng hoạt động gây táo bón hoặc tiêu chảy (ngũ canh tả).

10. Thân tàng chí

ý chí do Thận làm chủ. Kiên cưòng quyết làm cho bằng đưỢc điều dự định là Thận khí dồi dào. NgưỢc lại, Thận khí bất túc thì tinh thần trở nên yếu đuối, thiếu ý chí.

11. Khủng thương Thân

Sợ hãi làm hại Thận và ngưỢc lại Thận khí suy, bất túc thì ngưòi bệnh dễ kinh sỢ.

12. Những vùng cơ thể có liên quan đến tạng Thân

Do đưòng kinh Thận có đi qua những vùng thắt lưng, Can, Phế, Tâm nên trong bệnh lý tạng Thận thưòng hay xuất hiện những triệu chứng có liên quan đến những mối quan hệ nêu trên.
– Quan hệ giữa Thận và Tâm là quan hệ giữa thần với chí (Thận là bể của tủy, thông với não), giữa thủy dịch với huyết, giữa long hỏa với quân hỏa, mối quan hệ chế ước giữa Thận với Tâm (thủy hỏa ký tế).
– Quan hệ giữa Thận với Phế" đưỢc thể hiện với chức náng Thận nạp khí, Phế túc giáng khí.
– Quan hệ giữa Thận với Can là quan hệ giữa tướng hỏa và long hỏa, giữa chí và ý, giữa thủy và huyết, giữa sơ tiết và bế tàng. Mối quan hệ này thể hiện trong chức náng Thận chủ tác cưòng, chủ các vận động tinh vi của cơ thể.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.