Đặc tính Dược học của vị thuốc Magnolia

Có nhiều nghiên cứu về đặc tính dược học của các hoạt chất trong Magnolia officinalis , nhất là của Magnolol và Honokiol :

1.      Tác dụng kháng sinh :

Nghiên cứu tại ĐH Y Khoa Kaohsung, Đài loan ghi nhận hoạt tính kháng sinh của Honokiol và Magnolol, ở nồng độ tối thiểu ức chế (MIC = 25 microg/mL) chống lại các vi khuẩn Actinobacillus actinomycetem conco mitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotel intermedia, Micrococcus luteus và Bacillus subtilis , nhưng không có tác dụng kháng sinh (MIC> or=100 microg/mL) đói với Shigella Flexneii, P. vulagaris, E. coli.. Các thí nghiệm cho thấy tuy Honokiol và Magnolol không mạnh bằng Tetracy cline, nhưng có những tác dụng diệt trùng rõ rệt với các vi khuẩn gây bệnh nha chu. (Phytotherapy research So 15/2001- PubMed :11268114).

Magnolia_Close_600

2.              Tác dụng bảo vệ bắp thịt Tim của Honokiol:

Honokiol được cho là có tiềm lực mạnh hơn alpha-tocopherol đến 1000 lần trong việc ức chế lipid peroxidation nơi ty the của chuột. Nghiên cứu tại Khoa Gây mê, BV Taipei Veterans General Hospital, Taiwan trên chuột đã gây mê bằng urethane, cho thấy Honokiol ở nhiều liều thử nghiệm khác nhau có những khả năng bảo vệ bắp thịt tim chống lại các tổn thương do nghẽn mạch và cũng loại trừ dược sự rối loạn nhịp nơi tâm thất khi có sự nghẽn tim. (Planta Medica Sô' 62-1996- PubMed 9000881)

3.             Hoạt tính chông nấm của Magnolol và Honokiol :

Magnolol và Honokiol là hai hợp chất loại neolignan co hoạt tính chống một số nấm gây bệnh nơi người như Trichophyton mentagrophytes, Microsporiun gypseum, Epidermophyton floccosum, Aspergillus niger, Cryptococcus neoformans và Candida albicans ở nồng độ tối thiểu ức chế MIC (minimum inhibitory concentrations) trong khoảng 25-100 microg/ml (Archive of Pharmaceutical Research So 23-2000- PubMed 10728656

4.              Tác dụng tạo apoptosis nơi cơ trơn hệ tim mạch :

Magnolol được nghiên cứu về tác dụng trên tiến trình tạo chương trình cho tế bào tự hùy (apoptosis) nơi các tế bào cơ trơn hệ tim mạch (vascular smooth muscle cells=VSMCs) nơi chuột : Magnolol làm gia tăng hoạt tính caspase-3 và caspase-9 đồng thời giảm tiềm lực ty thể (Deltapsi (m). Nồng đọ các tế bào B-cell leukemia/lymphoma-2 (Bcl-2) sụt giảm tương ứng với nồng độ magnolol sử dụng . Kết luận ghi nhận Magnolol tạo ra tiến trình apoptosis nơi VSMs qua đường tự hủy của mitochondria, hiệu ứng này được trung chuyển bằng sự gây giảm điều hòa nồng độ protein Bcl-2, xẩy ra cả in vitro lẫn in vivo. Do đó Magnolol được xem là có tiềm năng dùng làm thuốc mới chữa atherosclerosis và re-stenosis. (PubMed 12898128- National Defence Med Center-Taiwan July 2003)

 

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.