Điều trị bệnh cảm nhiễm hàn ( đại trường )

Dưới đây là một số nguyên nhân gây bệnh cũng như cách phòng bệnh hiệu quả bạn nên biết

1. Nhiệt kết Đai trường

a/ Nguyên nhân: cảm nhiễm hàn tà truyền biến theo lục kinh tới Dương minh Đại trưòng và hóa nhiệt, táo.
b/ Bệnh sinh: nhiệt tà có tính chất tổn khí và hao tân dịch do đó sẽ ảnh hưởng đến chức náng truyền tống của phủ Đại trưòng cũng như hao tổn âm dịch của phủ Đại trưòng. Nhiệt uất kết thì tiết ra ngoài làm tấu lý mở ra, vã mồ hôi (Cử thống luận). Ngoài ra, Đại trưòng là kinh đa khí đa huyết nên xuất hiện sốt cao và nhập huyết phận: hôn mê, nói sảng.
c/ Triệu chứng lâm sàng
– Nói sảng, mặt đỏ, số^t cơn, đau bụng, bụng trướng, không ưa sò nắn
– Táo bón hoặc nhiệt kết bàng lưu. Đổ mồ hôi, tiếu ít, đỏ, mặt đỏ, đau đầu, tay chân nóng.
– Lưỡi đỏ, khô, môi khô khát. Mạch trầm thực hữu lực.
d/ Bệnh cảnh Tây y thưòng gặp: táo bón cấp tính của những bệnh có sốt cao.
e/ Pháp: thông tiện, thanh trưòng vị.
f/ Phương dược: Đại thừa khí thang (Thương hàn luận) 
dau-bung-1
Điều trị cảm

2. Nhiêt bức Đại trường

a/ Nguyên nhân: cảm nhiễm nhiệt tà qua đưòng án uống.
b/ Bệnh sinh: tính chất nhiệt tà là tổn khí và tiêu hao tân dịch của Đại trưòng. Ngoài ra còn biểu hiện của nhiệt trên lâm sàng như bụng sôi, ruôt đau, hôn mê, nói sảng (thổ loạn bạo chú hạ bách – Chí chân yếu luận). Nhiệt tà làm rối loạn chức náng truyền tống phân (tiêu chảy). Đại trưòng nhiều khí huyết, nên khi bị nhiệt xâm nhập sẽ xuất hiện sốt cao, nói sảng.
c/ Triệu chứng lâm sàng
– Nói sảng, sốt, khát nước, đau bụng, ruôt sôi
– Tiêu phân vàng nát, hoặc nhầy nhớt, hậu môn nóng đỏ, mặt đỏ, tay chân
nóng, lưỡi đỏ, rêu vàng.
d/ Bệnh cảnh Tây y thưòng gặp: tất cả những trưòng hợp tiêu chảy nhiễm trùng.
e/ Pháp trị: thanh nhiệt, lợi thấp, chỉ tả.
f/ Phương dược: Cát cán cầm liên thang

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.