Điều trị bệnh Dương minh chứng

Bệnh dương minh chứng bắt nguồn từ bệnh thái dương, dưới đây là một số kiến thức bạn cần biết

1.  Nhắc lai cơ sở giải phẫu sinh lý hoc của hê thống Dương minh

Hệ thống Dương minh bao gồm Túc Dương minh Vị và Thủ Dương minh Đại trưòng. Hệ thống này có quan hệ biểu lý với Túc Thái âm Tỳ và Thủ Thái âm Phế. Hệ thống Dương minh chịu ảnh hưởng bởi khí Táo (từ tròi) và hành Kim (từ đất).
– Vị chủ thu nạp, nghiền nát thủy cốc, ghét táo thích nhuận, lấy giáng làm thuận.
– Tỳ chủ vận hóa, vận chuyển chất tinh vi, thích táo ghét thấp, có khuynh hướng đi lên.
– Đại trưòng thải cặn bã, nhưng phải dựa vào sự túc giáng của Phế khí và sự phân bố" tân dịch của Tỳ.
Quá trình thu nạp thủy cốc, nghiền nát, hấp thu, bài tiết phải dựa vào Dương minh và Thái âm, và chỉ khi quá trình này bình thưòng thì tinh thủy cốc mới cung dưỡng cho toàn thân mà hóa sinh khí huyết.
1399361468-khi-hu2-1405567880843
Triều chứng dương minh chứng

2. Bênh lý

Bệnh cảnh Dương minh thưòng do Thái dương tà không giải, nhiệt tà phát triển vào sâu hơn (thương lý).
Bệnh lý của Dương minh bao gồm 2 thế
– Kinh chứng là chỉ nhiệt tà bao phủ toàn thân.
– Phủ chứng là chỉ Vị trưòng táo nhiệt, cầu táo.

3. Dương minh kinh chứng

– Sốt cao, đổ mồ hôi, khát thích uống nước, tâm phiền, rêu vàng khô, mạch hồng đại.
– Điều trị: thanh nhiệt sinh tân. (Bạch hổ thang )
+ Bài thuốc Bạch hổ thang có tác dụng chữa trị bệnh ngoại tà nhập vào lý, thích hỢp với trưòng hỢp kinh Dương minh bị nhiệt thậm.
Kha Vận Bá giải thích bài thuốc Bạch hổ thang như sau:
“Thạch cao vị tân hàn; tân có thể giải nhiệt ở cơ nhục, hàn có thể thắng hỏa ở Vị phủ. Tính của hàn là trầm, giáng; vị tân có thê chạy ra ngoài; nó đóng vai Quân với vai trò nội ngoại của nó. Tri mẫu khô nhuận; khô dùng để tả hỏa; nhuận đóng vai tư nhuận táo khí; dùng nó dóng vai Thần. Dùng Cam thảo, Cánh mễ điều hòa trung cung, vả lại nó có thể tả hỏa từ trong Thổ. Thổ đóng vai ruộng nương cày cấy, cả hai hòa hoãn được cái hàn trong hàn dược, hóa được cái khổ trong khổ dược^”

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.