Điều trị bệnh Phong hàn thúc Phế

Một số nguyên nhân và cách điều trị phong hàn thúc phế

1.  Nguyên nhân:

cảm phong hàn tà qua con đưòng da lông mũi họng.

2.  Bệnh sinh

– Phong là dương tà có đặc điếm biến hóa nhanh, là nhân tố hàng đầu của mọi bệnh (Phong luận / Tố Vấn) và thưòng kết hỢp với các tà khác đế gây bệnh.
– Hàn tà là âm tà có tính chất làm cho dương khí tụ lại (Cửu thống luận), 2 tà kết hỢp sẽ làm công náng (khí) của Phế không hoạt động đưỢc. Ngoài ra phong hàn tà khi gây bệnh còn có những đặc điếm: sỢ gió, sỢ lạnh (chu hàn thu dẫn: co rút lại, chư bệnh thủy dịch thuộc hàn: chất bài tiết trong trắng, loãng) (Chí chân yếu đại luận).
benh-huyet-trang
Phong hàn túc phế
– Sách “nám tà tạng phủ bệnh hình” cho rằng khi phong tà trúng phần trên cơ thế: đau đầu, cổ gáy, lưng, toàn thân.
– Phế chủ khí, chủ hô hấp, hàn tà nhập phế làm Phế khí bất tuyên: khó thở.
– Phế” khai khiếu ra mũi, hàn tà nhập Phế” gây nghẹt mũi.
– Phế biến động vi khái sinh ho.
– Đòm là chất bệnh lý do từ âm dịch của Phế khi bị bệnh mà thành, cảm phải hàn tà thì đòm loãng.

3.  Triệu chứng

– Sợ lạnh hoặc sỢ gió. Ho mạnh, ồn ào, ho có đòm, đòm trong, hô hấp ngắn, mũi nghẹt, chảy nước mũi.
– Đau đầu hoặc đầu nặng, đau nhức lưng và toàn thân, đau vai gáy.
– Rêu lưỡi mỏng. Mạch phù khẩn (nhanh, hữu lực, cáng).
d/ Bệnh cảnh Tây y thưòng gặp: tình trạng cảm cúm. Viêm đưòng hô hấp trên do siêu vi. Giai đoạn khởi phát một tình trạng nhiễm trùng đưòng hô hấp. Cơn hen phế” quản do lạnh.
e/ Pháp trị: sơ phong, tán hàn, tuyên phế, hóa đòm. Phương dưỢc: Tô tử giáng khí thang

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.