Điều trị triệu chứng Vê phân chứng

Đây là ôn nhiệt ở thời kỳ đầu. Bệnh ở bì mao và Phế. Giai đoạn này, bệnh
Thường có 2 mức độ biếu hiện gồm: tà ở bì mao và tà ở Phế
Triệu chứng chung của bệnh ở Vệ phận: sỢ gió lạnh, phát sốt, khát không nhiều, ho ít đàm, hoặc đàm khó khạc, mạch phù sác.

1. Tà ở bi mao

Triệu chứng: sốt, sợ gió lạnh, mạch phù sác, hoặc có ho, đau họng, khát.
Pháp trị: thanh tán biếu nhiệt (Ngân kiều tán).

2. Tà ở Phế

Triệu chứng: ho ít đàm, hoặc đàm khó khạc, đau họng, hơi sỢ gió, sỢ lạnh, hơi phát số^t. Pháp trị: tuyên Phế tán nhiệt (Tang cúc ẩm).
bai thuoc tri viam da day
Trị bệnh bằng thảo dược

3. Cách điều trị

– Chủ chứng (triêu chứng quan trọng) của Vê phận chứng: sốt, mạch phù sác.
– Bênh chứng ở Vê phận bao gồm 2 bênh cảnh: tà ở bì mao (khi bênh còn ở phần nông) và tà ở Phế (khi bênh xâm phạm chức năng tuyên giáng của Phế).
– Triêu chứng quan trọng của bênh cảnh Tà ở bì mao: sốt, sợ gió, sợ lạnh, mạch phù sác
– Triêu chứng quan trọng của bênh cảnh tà ở Phế: sốt, ho ít đàm, đàm dính khó khạc
– Thuốc tiêu biểu trong điều trị bênh chứng tà ở bì mao: Ngân kiều tán
– Thuốc tiêu biểu trong điều trị bênh chứng tà ở Phế: Tang cúc ẩm
ngoài những biện pháp trên bạn còn cần áp dụng với các phương pháp xoa huyệt, ấn huyệt để đạt được hiệu quả trị bệnh cao nhất

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.