Dương minh chứng và các bài thuốc điều trị dương minh chứng

Dưới đây là một số bài thuốc tiêu biểu điều trị bệnh

1. Dương minh phủ chứng

– Sốt cao, táng vào chiều tốl, xuất hãn liên miên, táo bón, bụng đầy đau, sỢ
ấn, phiền táo, lảm nhảm, mạch trầm hữu lực.
– Điều trị: Đại thừa khí thang
+ Bài Đại thừa khí thang đưỢc dùng chữa chứng đại tiện táo kết, chữa các chứng kết nhiệt ở trong mà thành mãn, bĩ, táo, thực.
Tông Kim Giám chép: “các chứng kết nhiệt ở trong mà thành mãn, bĩ, táo, thực đều dùng Đại thừa khí thang để hạ. Mãn là bụng sườn trướng, đầy, cho nên dùng Hậu phác đê thông khí tiết chứng đầy. Bĩ là tức cứng vùng thưỢng vị, cho nên dùng Chỉ thực đê phá khí kết. Táo là phân táo trong ruột khô quánh, cho nên dùng Mang tiêu để nhuận táo làm mềm chất rắn. Thực là bụng đau, đại tiện bí không thông cho nên dùng Đại hoàng để công tích tả nhiệt. Nhưng phải xét trong 4 chứng đó, chứng nào nặng hơn để dụng đưỢc cái nào nhiều cái nào ít cho vừa phải mới có thể khỏi đưỢc”.
120829_450-1
Thảo  dược trị bệnh

2. Các bài thuốc điều trị dương minh chứng

Chủ chứng (triêu chứng quan trọng) của Dương minh chứng: sốt cao, khát nước dữ.
Bênh chứng ở Dương minh bao gồm Dương minh kinh chứng (khi bênh còn ở đường kinh) và Dương minh phủ chứng (khi bênh xâm phạm phủ).
Chủ chứng của Dương minh kinh chứng: sốt cao, khát dữ, mạch hồng đại
Chủ chứng của Dương minh phủ chứng: sốt cao, táo bón
Thuốc tiêu biểu trong điều trị Dương minh kinh chứng: Bạch hổ thang
Thuốc tiêu biểu trong điều trị Dương minh phủ chứng: Đại thừa khí thang

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.