Huyết phân chứng và cách điều trị

Giai đoạn này, nhiệt tà đã vào sâu bên trong, chủ yếu ở Can Thận.
– Bệnh ở Can có 2 loại biếu hiện
+ Nhiệt bức huyết vọng hành, Can không tàng đưỢc huyết (xuất huyết: nôn ra máu, tiêu tiếu ra máu, chảy máu cam…).
+ Nhiệt tà làm hao huyết, huyết không đủ đế dưỡng Can khiến Cân mạch co rút, còn gọi là “động phong”.
– Bệnh ở Thận chủ yếu là biếu hiện tình trạng hao huyết nặng, gây thương âm hoặc vong âm.
Nhiệt nhập vào Huyết phận bằng 2 con đưòng
– Từ Khí phận chuyến đến.
– Từ Dinh phận chuyến đến.
Ôn bệnh ở Huyết phận biếu hiện ở 3 nhóm bệnh chứng.

1. Huyết nhiệt vọng hành

– Triệu chứng: xuất huyết, thổ huyết, nục huyết, tiện huyết… huyết màu đỏ thẫm hơi tím, sốt về đêm, tâm phiền, ít ngủ, lòng bàn tay chân nóng, lưỡi đỏ mạch sác, kèm toàn thân sốt, khát, mồ hôi nhiều.
– Pháp trị: lương huyết tán uất (Tê giác địa hoàng thang).

2. Can nhiệt động phong

– Triệu chứng: đau đầu chóng mặt, mắt đỏ, tâm phiền, sốt, khát, cổ gáy cứng, co giật từng cơn, lưỡi đỏ thẫm, mạch huyền sác.
– Pháp trị: thanh Can tức phong (Linh dương câu đằng thang).
Huyết nhiệt thương âm
–  Triệu chứng: sốt, mặt đỏ, lòng bàn tay chân nóng, miệng lưỡi khô, mỏi mệt, ù tai, mạch hư vô lực.
– Pháp trị: tư âm dưỡng dịch (Phục mạch thang gia giảm)
cac-loai-gia-vi-ava-4e03c
Thảo dược trị bệnh

3. Vong âm thất thủy

– Triệu chứng: cơ thể khô gầy, môi teo, lưỡi co, mắt lò đò, hai gò má đỏ, ngón tay run, mạch vi tế hoặc co giật động phong.

4. Điều trị huyết phân chứng

■ Chủ chứng (triêu chứng quan trọng) của bênh ở Huyết phận: sốt cao, xuất huyết, co giật.
■ Bênh chứng ở Dinh phận bao gồm 4 bênh cảnh: Huyết nhiêt vọng hành, Can nhiêt đông phong, Huyet nhiêt thương âm và Vong âm thất thủy.
■ Triêu chứng quan trọng của bênh cảnh Huyết nhiêt vọng hành: sốt cao, dấu xuất huyết ngoài da và nôi tạng.
■ Triêu chứng quan trọng của bênh cảnh Can nhiêt đông phong: sốt cao, co giật từng cơn.
■ Triêu chứng quan trọng của bênh cảnh Huyết nhiêt thương âm: sốt cao, miêng lưỡi khô.
■ Triêu chứng quan trọng của bênh cảnh Vong âm thất thủy: dấu mất nước nặng nề.
■ Thuốc tiêu biểu trong điều trị bênh chứng Huyết nhiêt vọng hành: Tê giác địa hoàng thang
■ Thuốc tiêu biểu trong điều trị bênh chứng Can nhiêt đông phong: Linh dương câu đằng thang
■ Thuốc tiêu biểu trong điều trị bênh chứng Huyết nhiêt thương âm: Phục mạch thang gia giảm
■ Thuốc tiêu biểu trong điều trị bênh chứng Vong âm thất thủy: Tam giáp phục mạch thang.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.