Kiến thức cơ bản về tỳ vị bạn cần biết

Dưới đây là một số kiến thức cơ bản cũng như chức năng của tỳ vị bạn cần biết

1. Dựa trên cơ sở hâu thiên bát quái

Theo Y học cổ truyền Đông phương, tạng Tỳ ứng với quẻ Khôn. Quẻ Khôn có tưỢng là đất. Vạn vật đều đưỢc đất nuôi dưỡng, do đó Tỳ cũng có chức náng nuôi dưỡng các tạng phủ, khí quan khác trong nhân thế.
Y học cổ truyền Đông phương cho rằng phủ Vị ứng với quẻ Cấn và đưỢc giải thích như sau
– Quẻ Cấn là Núi. Ta biết rằng đất thì bằng phẳng, núi thì cao sừng sững. Nhưng núi là do đất biến động mà thành. Có nghĩa là tạng Tỳ và phủ Vị có mối liên quan với nhau.
– Quẻ Cấn là nơi vạn vật hoàn thành kết thúc mọi việc, như đóng lại bằng bức tưòng cao như núi, bảo vệ cho đất. ý nói phủ Vị là nơi kết thúc, hoàn thành mọi vật. Do đó nếu Tỳ nuôi dưỡng vạn vật thì Vị là hoàn thành mọi vật. Tỳ Vị có cùng một chức náng.
– Cũng theo cách giải thích trên thì núi là bức tưòng cao bảo vệ cho đất. Do đó phủ Vị đóng vai trò che chở cho tạng Tỳ. Suy rộng ra là ngoại tà xâm nhập gây bệnh cho Tỳ trước hết phải qua phủ Vị.
nem-gia-vi-khong-hai-cho-suc-khoe
Thảo dược điều trị bệnh

2. Chức năng sinh lý của tỳ vị

– Kinh Dịch quy nạp Tỳ, Vị với 2 quẻ có liên quan mật thiết với đất (quẻ Khôn và Cấn), với sự nuôi dưỡng. Chức năng của Tỳ, Vị vì thế có liên quan mật thiết với chức năng tiêu hóa trong cơ thể
– Nhiêm vụ chủ yếu của Tỳ:
+ Đảm bảo viêc tiêu hóa và hấp thu năng lượng từ thức ăn + Sản sinh huyết
– Những biểu hiên chủ yếu khi Tỳ bị rối loạn công năng:
+ Triêu chứng của tiêu hóa
+ Thiếu máu + Xuất huyết
– Những vị trí thường có biểu hiên triêu chứng khi Tỳ bị rối loạn công năng:
+ Bô máy tiêu hóa
+ Bô sinh dục + Môi miêng + Cơ vân tứ chi 

3. Những hội chứng bệnh của tỳ vị

Những hội chứng bệnh của Tỳ -Vị phân tích trong bài này chỉ gồm những bệnh gây bởi nội nhân (rối loạn tình chí), hoặc bởi những nguyên nhân khác như án uống (ẩm thực), lao nhọc, phòng dục, bệnh nội thương lâu ngày^.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.