Làm sao để phòng chống bệnh ung thư từ ăn uống

Tại Boston, giáo sư Michio Kushi và phu nhân là bà Avelyn (chuyên dạy cách nấu bếp Macrobiotique) sôóig với  5 người  con. Saibine De La Brosse ký giả cửa Pares Match, đến thăm giáo sư và phu nhân tại viện nghiên cứu của giáo sư. Sau đây là cuộc phỏng vấn:
S.B (Sabine De La Brosse) hở i: Dân chúng đăn g chờ nghe giáo sư nói chuyện trên đài truyền hình về bệnh ung thư. Chẳng hay, theo giáo sư những việc nào làm cho con người mắc bệnh ung thư?
M.K (Michio Kushi) đáp: Chúng ta thường nghe nói “nạn nhân" của bệnh ung thư. Câu nói ấy có nghĩa là người mắc bệnh ung thư có cơ thể lan h mạnh đăn g lý ra không mắc phải bệnh ấy bao giờ. Y nghĩa này không đúng mà còn  vô lý nữa. Thành   kiến cho rằng người mắc bệnh ung thư là nạn nhân, là kẻ vô phưốc, mắc phải bệnh hiếm nghèo và sẽ chết nay mai, nên bạn bè thân quyến đến thám viếng, nuống  chiều, tặng hoa, biếu kẹo bánh  , sôcôla. Nạn nhân sẽ ăn, để rồi bệnh ung thư vì thể  mà nặng thêm.
Sự thật khác  hẳn: Bệnh tật, trong đó có cả bệnh ung thư không phải hiện đến một cách vô lý như chúng ta tưở ng, mà trái lại bệnh tật có lý do rõ rệt và đến một cách đương nhiên và hữu lý. Từ 50  năm nay, bệnh ung thư lan   tràn , chứng ta hãy xét xem có cái gì thay đổi trong thời gian   ấy? Kỹ thuật làm việc, môi trường sống và nhất là cách ăn  uống có thay đổi nhiều. Khi xưa tổ tiên ta không ăn  gạo say quá sạch, bánh   mỳ quá trắng, không uống Coca, không ăn chất đường quá nhiều.
4104
Phòng bệnh ung thư
Khi xưa không có chất hoá học thêm  vào thức ăn như bột ngọt, mì chính, thức ăn  được chế biến,… Thật ra, đến 90% thói quen ăn uống của chúng ta hiện nay có thay đổi hoăn toàn  so với  thế kỷ thứ 19, thời của ông bà ta. Nhân loại khi xưa đã sống qua hàng  triệu nám bằng những món ăn đầy đủ chất bổ, gốc từ nông săn nguyên chất. Những thức ăn “văn minh’' hiện nay bắt đầu gây tạo cho cơ thể ta những chất độc như chất dơ, chất ươn thối, chất hoá học, chất đường chứa đựng trong các bữa ăn của chúng ta. Chúng ta bài tiết chất độc qua đường  tiểu, qua máu, qua mồ hôi, qua hđi thở, qua thể dục thể thao. Bởi  vậy, từ lâu mỗi chúng ta đã nuôt vào cơ thể nhiểu chất độc và làm tiêu diệt chất độc ấy bằng sự bài tiết. Nhưng khi số lượng chất độc quá cao, thì cơ  thể làm sao tiêu diệt cho hết được. Thế thì rất đơn gian , cơ thể tự vệ bằng cách riêng: tiêu diệt chất độc bằng cách tự tạo ra một cơ n bệnh, đế đốt cháy chất độc quá nhiều cho cơ thể  được rửa sạch và trở lại quân bình. Đó là thế thủ tự nhiên bảo tồn sự sống. Nhưng khi sô" lượng chất  
độc quá cao so với khả năn g bài tiết, nếu mỗi ngày chúng ta cứ tiếp tục nuốt vào cơ  thế những thức ăn có hại hơn là có lợi (nghĩa là độc nhiều hơn bổ dưõng), chúng ta ăn nhiều chất hoá học, chất đường, thịt thú vật, kem lạnh… thì cơ thể ta phải làm sao?
Nếu ta cứ tồn thêm  chất độc thì cơ  thể ta gom chất độc ấy vào một chỗ, ấy là bệnh ung thư hiện ra.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.