Làm sao để phòng ngừa bệnh ung thư hàng ngày

Nếu ta cứ tiếp tục ăn  vào những chất độc, chất thừa (thừa calori) thì khả năng bài tiết do mệt quá thành   bất lực (vì chất độc quá nhiều so với  khả năn g bài tiết) thì cơ thể ta chỉ còn  phương cách cuối cùng để sinh tồn là gom những chất độc ấy vào một cơ quản  của cơ    thể  thường là à vú, bộ sinh dục, phổi… Những khối chất độc ấy ứ đọng thành   những mạng mỡ dễ ung thôi và ấp ủ vi trùng; vi khuẩn nảy nở thành   khối u còn  gọi là bướu Gcyste, tumeur). Thế là bệnh ung thư xuất hiện.
ung thu
Phòng bệnh ung thư hàng ngày
Bệnh ung thư chi là một cách chông đỡ tự nhiên của cơ thế cứu văn  sự sống. Phương   cách này tuân theo luật thiên nhiên không thể  tránh được, luật này áp dụng cho tất cả sự vật trong vũ trụ.
Không có nạn nhân của bệnh ung thư mà chỉ có những kẻ tự tạo cho mình bệnh ung thư mà thôi. Khi người ta tiêu thụ quá số nhu cầu cho sự sinh hoạt của cơ thể, thì bệnh ung thư sinh ra để
che chở cho cơ  thể.
S.B: vậy thì làm sao bây giờ, thưa giáo sư?
M.K; Nếu bệnh ung thư chợt đến, ta không nên quá chú tâm lo lắng cho khối u, mà ta phải để tâm xem xét đến thửc ăn, sớm kiểm soát chất lượng và phầm  chất của thức ăn để sô' chất độc thặng dư tồn trữ trong cơ  thể dưới hình thức của bướu sẽ bị tiêu diệt dần dần.
S.B: Giáo sư nói sô thặng dư có trong quá khứ. Vậy thì trẻ sơ sinh nào có bao nhiêu chất độc mà cũng bị ung thư?
M.K: Những trẻ sơ sinh khi còn  là bào thai được nuôi dưỡng bỏ i chất độc trong thức ăn  của người mẹ.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.