Mối tương quan với các tạng phủ khác

Cùng tìm hiểu mối tương tác giữa các lục phủ ngũ tạng như thế nào nhé

1. Những mối tương các giữa lục phủ ngũ tạng

– Tạng Phế liên quan với phủ Đại trưòng theo quan hệ biếu lý. Trong đó Phủ Đại trưòng có chức náng chứa đựng và tống chất cặn bã (phân) ra ngoài. Mối liên quan này sẽ đưỢc vận dụng khi có một số" chứng ở Phế như sốt, ho, khó thở sẽ dùng thuốc tÈy xổ tác dụng đến phủ Đại trưòng. NgưỢc lại, một số" chứng táo bón chức náng mạn tính do Đại trưòng sẽ dùng những thuốc bổ, sinh tân dịch cho tạng Phế.
– Tạng Phế liên quan đến Tỳ qua cơ sở Kinh dịch (Đoài: ao hể, Khôn: đất), qua cở sở ngũ hành (Tỳ thổ sinh Phế kim). Mối quan hệ này sẽ đưỢc vận dụng khi có một số bệnh táo do Tỳ hư sẽ dùng thuốc bổ vào Phế âm, cũng như một số" bệnh gây ho nhiều đòm ở Phế" lại đưỢc chữa theo hướng kiện Tỳ hóa đòm.
giam-beo-bung-trong-7-ngay1
Phòng ung thư từ ăn uống
– Tạng Phế" liên quan với tạng Thận qua cơ sở Kinh dịch (Đoài: ao hể; Khảm: nước) và qua cơ sở ngũ hành (Phếkim sinh Thận thủy). Trong chức náng, chúng có mối liên quan như Thận chủ Thủy mà Phế lại hành thủy (Phếthông điều thủy đạo). Do đó, có khi một số" chứng phù thũng do Thận lại chữa theo cách tuyên thông Phế khí. NgưỢc lại Phế chủ khí, Thận nạp khí. Cho nên một số" bệnh ho hen đưỢc điều trị bằng thuốc bổ Thận.
– Sau cùng là mốl liên quan giữa Phế và Tâm theo chiều tương khắc (Tâm hỏa khắc Phế kim). Do đó, Tâm hỏa vưỢng cũng là nguyên nhân khái huyết. Ngoài ra, Tâm chủ huyết và Phế chủ khí, khí hành thì huyết hành, khí đến thì huyết đến, khi không đủ thì huyết không đưỢc sinh ra. Huyết hư thì khí cũng hư.

2. Chức năng sinh lý của phế

– Nhiêm vụ chủ yếu của Phế:
+ Đảm bảo cung cấp năng lực hoạt đông của cơ thể con người, năng lực chống đỡ với bênh tật + Đảm bảo chức năng hô hấp
– Những biểu hiên chủ yếu khi Phế bị rối loạn công năng:
+ Triêu chứng của hô hấp
+ Thiếu sức + Cảm cúm
– Những vị trí thường có biểu hiên triêu chứng khi Phế bị rối loạn công năng:
+ Bô máy hô hấp
+ Mũi

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.