Một số bệnh cảm và cách điều trị

Dưới đây là nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị bệnh cảm bạn nên biết

1. Đai trường hàn kết

a/ Nguyên nhân: cảm nhiễm hàn tà qua con đưòng án uống.
b/ Bệnh sinh: tính chất của hàn là làm cho khí tụ lại khiến công náng truyền tống phân của Đại trưòng bị ngưng trệ. Ngoài ra trên lâm sàng còn có những biếu hiện của Hàn khí như mặt trắng, sỢ lạnh, tay chân mát, da bụng mát và nước tiếu trong, trắng, nhiều.
c/ Triệu chứng lâm sàng
– Bụng đau nhiều, không ưa sò nắn, đầy trướng
– Miệng nhạt nhẽo, mặt trắng, môi nhỢt, tay chân mát
– Táo bón, lưỡi trắng, ít rêu. Mạch trầm, huyền.
d/ Bệnh cảnh Tây y thưòng gặp: những trưòng hỢp bí đại tiện chức náng e/ Pháp trị: công trục hàn tích.
f/ Phương dưỢc: Tam vật bị cấp hoàn (Kim quỹ yếu lưỢc)
1349354243-camcum2-suckhoeeva-copy-300x300
Bệnh cảm và điều trị cảm

2. Hàn thấp khốn Tỳ

a/ Nguyên nhân: cảm nhiễm hàn thấp tà qua đưòng mũi, da lông hoặc đưòng án uống.
b/ Bệnh sinh: ngoài tính chất hàn tà làm dương khí tụ lại, thấp tà làm trở trệ hoạt động của khí đưa đến ngán trở công náng hoạt động của Tỳ Vị. Bệnh cảnh lâm sàng còn mang những đặc điếm của thấp như tính chất nặng nề, trơn dính, đầy trướng bụng, thũng (chư thấp thũng mạn). Hàn có tính chất nhạt nhẽo, trong suốt (chư bệnh thủy dịch) hoặc co rút mò tối (chủ hàn thu dẫn).
Do Hàn thấp gây nên
– Vị khí trở trệ: bụng chướng, nôn nước trong.
– Tỳ không vận hóa thủy cốc: chán án, nhạt miệng, sôi bụng, tiêu chảy
nước trong. Tỳ chủ huyết nên ở đây nước miếng nhớt dính. 
– Tỳ không vận hóa thủy thấp: tiểu ít, tay chân nặng nề.
– Tỳ quan hệ với Tâm chủ thần minh: lơ mơ, buồn ngủ. c/ Triệu chứng lâm sàng
– Buồn ngủ, thưòng xuyên muốn ngủ, thích uống nước nóng, buồn nôn.
– Phân nhão, tiêu chảy phân lỏng, tay chân nặng nề, đau thưỢng vị, đau dạ dày, trướng. bụng, án kém, lỢm giọng.
– Rêu trắng dày, nhớt, nước miếng nhớt dính. Mạch phù hoãn, trì.
d/ Bệnh cảnh Tây y thưòng gặp: tiêu chảy cấp do dị ứng thức án hoặc do lạnh.
e/ Pháp trị: tán hàn, hóa thấp, kiện Tỳ.
f/ Phương dưỢc: Hoắc hương chính khí tán (Cục phương).

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.