Một số bệnh ngoại tà

Dưới đây là một số triệu chứng và cách trị bệnh ngoại tà bạn nên biết

1. Phong khí thắng (Hành tý)

Triệu chứng: mình mẩy đau nhức, đau nhiều khớp, di chuyến, không cố" định ở chỗ nào cả. Sợ gió, rêu lưỡi trắng, mạch phù.
– Pháp trị: khu phong là chính, tán hàn trừ thấp là phụ kèm hành khí hoạt huyết (Phòng phong thang gia giảm).

2. Hàn khí thắng (Thống tý)

– Triệu chứng: đau dữ dôi ở môt khớp cố" định, không lan, tròi lạnh đau táng, chưòm nóng đỡ đau. Tay chân lạnh, sỢ lạnh rêu trắng. Mạch huyền khẩn hoặc nhu hoãn.
Pháp trị: tán hàn là chính, khu phong trừ thấp là phụ, hành khí hoạt huyết.
9-viec-can-lam-khi-bi-cam-cum-5
Điều trị bệnh hiệu quả

3. Thấp khí thắng (Chước tý – Trước tý)

– Triệu chứng: các khớp nhức mỏi, đau một chỗ cố" định, tê bì, đau các cơ có tính cách trì nặng xuống, co rút lại, vận động khó khán. Miệng nhạt, rêu lưỡi trắng dính mạch nhu hoãn.
– Pháp trị: trừ thấp là chính, khu phong tán hàn là phụ, hành khí hoạt huyết (ý dĩ nhân thang gia giảm).

3. Nhiệt tý

– Đặc điếm là các khớp sưng đỏ, nóng, đau, làm phát sốt, sỢ gió, khát nước.
– Pháp trị: thanh nhiệt khu phong, hóa thấp. (Bạch ho quế chi thang)
Bệnh do ngoại tà phạm vào quan tiết
– Thường gặp trong bênh lý đau nhức ở các khớp xương.
– Nguyên nhân gồm 3 loại tà khí: Phong (hành tý), Hàn (thống tý), Thấp (chước tý). Nhiêt tà
– (nhiêt tý) nếu cả 3 tà khí (Phong, Hàn, Thấp) phối hợp.
– Triêu chứng quan trọng của Hành tý: đau nhiều khớp, di chuyển, không cố định.
– Triêu chứng quan trọng của Thống tý: đau dữ dội ở một khớp cố định, không lan, trời lạnh
– đau tăng, chườm nóng đỡ đau.
– Triêu chứng quan trọng của Chước tý: đau một chỗ cố định, đau có tính cách trì nặng xuống, co rút lại, tê bì.
– Triêu chứng quan trọng của Nhiêt tý: các khớp sưng đỏ, nóng, đau, phát sốt.
– Thuốc tiêu biểu điều trị cho Hành tý: Phòng phong thang gia giảm.
– Thuốc tiêu biểu điều trị cho Thống tý gồm Quế chi, Ý dĩ, Can khương, Phụ tử chế, Xuyên khung, Thiên niên kiên, Ngưu tất, Uy linh tiên.
– Thuốc tiêu biểu điều trị cho Chước tý: Ý dĩ nhân thang gia giảm.
– Thuốc tiêu biểu điều trị cho Nhiêt tý: Bạch hổ quế chi thang. 

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.