Một số kiến thức đông y bạn nên biết

Một số kiến thức dưới đây có thể giúp bạn rất nhiều trong  phong và trị bệnh hàng ngày đấy nhé

1. Theo Đông y, tang Phế ứng với quẻ Đoài

– Quẻ Đoài tưng trưng cho ao, hồ nước
+ Tính chất của ao hồ tuy phẳng lặng nhưng cũng rất dễ dao động khi có ngọn gió thổÌ qua. Do đó, tính chất của Phế cũng dễ bị tác động bởi các nhân tố" bên ngoài, nên ngưòi xưa cho rằng Phế là một tạng rất non nớt “Phếvi kiều tạng”, rất dễ cảm nhiễm ngoại tà.
+ Tính chất của ao hồ là đem lại sự tươi mát đế điều hòa sự hanh khô và đem lại sự ấm áp đế đối phó với cái lạnh lẽo của khí hậu. Do đó chức náng của tạng Phế là điều hòa cho bên trong nhân thế. Sách Tố Vấn chương Linh lan bí điến ghi: “Phế giả tướng phó chi quan, trị tiết xuất yên”. ý nói, Phế" như là một ngưòi phụ tá cho Vua làm công việc điều tiết.
 
+ Tuyển sinh văn bằng 2 trung cấp dược Hà Nội đi học ngay đầu năm 2016 tại trung tâm quận Hà Đông
 
bai-thuoc-Dong-y-chua-huyet-ap-thap
Bài thuốc đông y trị bệnh
 
+ Nước hồ là dự trữ của Đất đế đối phó với khô hạn của thòi tiết. Có nghĩa là ao hồ luôn luôn tạo đưỢc sự am thấp cho đất thì mới đối phó đưỢc với sự khô hạn của thòi tiết. ở đây, ý nói đến mốl liên hệ giữa Phế (Quẻ Đoài tương cho ao hể) và Tỳ (Quẻ Khôn tương cho đất).
– Quẻ Đoài thuộc chính Thu
+ Quẻ Đoài thuộc về chính thu, cũng là mùa khô ráo, do đó vào mùa này, các bệnh tật của tạng Phế đều có thế xảy ra hay biến đổÌ rõ rệt.

2. Theo Đông y, phủ Đai trường ứng với quẻ Cấn

– Quẻ Cấn tưỢng trưng cho núi, tưỢng trưng cho sự bất động. Do đó phủ Đại trưòng và tạng Phế có cùng một tính chất là yên tĩnh và biếu hiện cho sự yên tĩnh (Lýlbên trong) là sự bất động (biểulbên ngoài)
– Đặc điếm của ao, hồ nước là dễ xao động bởi gió, dễ bị khô cạn bởi nắng nóng. Trong khi đó núi sẽ che chở cho ao, hồ nước. Ngán đưỢc gió sẽ ngán đưỢc sự bốc hơi khô cạn. Đó cũng là cơ sở đế ngưòi xưa diễn tả mối liên quan giữa Phế và Đại trưòng.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.