Một số nghiên cứu về cây thanh hao

Các nghiên cứu tại Anh đã giải thich cơ chế tác động của Artemisinin:

Artemisinin phản ứng với hemin, và với sự hiện diện của màng tế bào hồng cầu..đưa đến sự oxy hóa protein thiols : Vì ký sinh trùng sốt rét có nhiều hemin..nên artemisinin có thể tác động chuyên biệt vào ký sinh trùng. Co chế tác động có lẽ gồm 2 giai đoạn : Giai đoạn thứ nhất, khởi động, sắt trong cơ thể ký sinh trùng xúc tác sự phân cắt cầu peroxide nội ' bào và tạo ra các gốc tự-do; giai đoạn 2, co phản ứng alkyl-hóa, các gốc tự do chuyển hóa 'từ artemisinin tạo các nối covalent với protein của ký sinh trùng (Trans Royal Soc Trop Med Hygiene Số 88-1994.

 

Caythanhhaohoavang-nguyenlieuchinhdechietxuatArtemisinin

Rất nhiều nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng về Artemisinin đà được thực hiện tại Thái Lan (1994, trên 1000 bệnh nhân), Việt Nam (1993 trên 600 bệnh nhân ; 1994 trên 450 bệnh nhân..) đưa đến kết luận là liều tối ưu thuốc uống, được xác định là 50 mg artemisinin/kg , dùng liên tục trong 3 ngày. Artemisinin có hoạt tính đặc biệt trong các trường hợp sốt rét cap tính; và không có tác dụng ngừa bệnh.

Tác dụng chông Ung thư :

Chất chuyển hóa, bán tống hợp từ Artemisinin, Artesunate (ART) (còn goi là artesunic acid, dihydroqinghaosu hemisuccinate, ngoài tác dụng diệt được các ký sinh trùng P. falciparum và P. vivax, đã được nghiên cứu tại Đức về khả năng diệt tế bào trên 55 loại tế bào ung thư trong Chương Trình Phát triển Trị liệu cùa Viện Ung Thư Quốc Gia Hoa Kỳ. Kết quả cho thấy ART có hoạt tính mạnh nhất diệt được các te bảo leukemia và tế bào ung thư ruột già , hoạt tính tương đối yếu với các tế bào ung thư phối và trung bình với các tế bào ung thư melanoma, ung thư vú, buồng trứng, tuyến nhiếp hộ..Điểm đặc biệt quan trọng là khi so sánh về độc tính, ART tương đoi ít độc hại hơn các tác nhân hóa học đang được sủ dụng , và vẫn có tác dụng trên các tế bào CEM leukemia đả kháng doxorubicin, vincristin, methotrexate.. (International Journal of Oncology Số 18 (April )2001 .

 

 

 

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.