Nam giới hút thuốc lá dễ bị suy giảm nhận thức

Đối với nam giới việc hút thuốc lá cũng ảnh hưởng cực kỳ lớn tới sức khỏe của bạn, đặc biệt là đối với nam giới là người cao tuổi, vì thuốc lá được xem như là một trong những chất cực độc hại đối với cơ thể

1. Hút thuốc lá gây suy giảm trí nhớ

Hút thuốc lá được xem là nguy cơ gây mất trí nhớ ở người già. số Người cao tuổi bị mất trí trên toàn thẻ giới ước tỉnh là 36 triệu trường hợp năm 2010. Con sổ này đang tăng lên, có thể là gấp hai lần trong 20 năm tới.
Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng, kết quá không cho thấy mối liên quan của người hút thuốc lá và suy giảm nhận thức ở phụ nữ. Theo một nghiên cứu mới đây được đăng trực tưyến trên tờ Archives of General Psychiatry, hút thuốc lá liên quan tới suy giảm nhận thức nhanh chóng ở nam giới. Các nhà khoa học ở ĐH London (Anh) đã nghiên cứu về mối liên quan giữa tiền sử hút thuốc tã và suy giảm nhận thức ở giai đoạn từ trung niên tới cao tuổi. 5099 nam giới và 2137 nừ giới trong độ tuổi trung bình 56 tham gia nghiên cứu này.
Nam giới hút thuốc lá dễ bị suy giảm nhận thức

2. Hút thuốc lá làm giảm khả năng nhận thức

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu về sáu lần đánh giá tình trạng hút thuốc lá trong 25 năm và 3 lần  đánh gìá khả năng nhận thức trong 10 năm. ads: Trường trung cấp y hà nộicao đẳng dược bộ quốc phòng và trường cao đẳng dược phú thọ xét tuyển năm 2016
Kết quá phân tích cho thấy, những người hút thuốc là bi suy giảm nhận thức ở mức tương, đường với những người hơn họ 10 tuổi và không hút thuốc là.
Thậm chỉ, nam giới bỏ thuốc lá trong vòng 10 năm trước lần đánh gìá nhận thức đầu tiên vẫn có nguy cơ suy giảm nhận thức cao hơn.
Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng, kết quá không cho thấy mối liên quan giữa hút thuốc lá và suy giảm nhận thức ở phụ nữ.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.