Ngoại cảm thương hàn

Dưới đây là một số điều bạn cần biết về bệnh ngoại cảm thương hàn

1. Đai cương

Phương pháp biện giải bệnh ngoại cảm này đượ c Trương Trọng Cảnh tổng hợ p và trình bày trong “Thương hàn luận” và có những đặc điểm chính sau đây: 
– Tên gọi của các bệnh chứng luôn bắt đầu bởi một trong sáu bệnh cảnh:
+ Thái dương chứng.
+ Dương minh chứng.
+ Thiếu dương chứng.
+ Thái âm chứng.
+ Thiếu âm chứng.
+ Quyết âm chứng.
Sáu bệnh cảnh lâm sàng nêu trên được sắp xếp từ ngoài vào trong, thế hiện sáu giai đoạn bệnh khác nhau của bệnh ngoại cảm.
– Diển biến của bệnh có quy luật. Bệnh cảnh lâm sàng nếu diến biến từ ngoài vào trong là bệnh từ nhẹ đến nặng và ngượ c lại.
image
Bài thuốc trị ngoại cảm thương hàn

2. Những bênh chứng của Ngoai cảm Thương hàn

Bao gồm 6 bệnh cảnh chính (tham khảo thêm bài “Bệnh học Ngoại cảm Thương han”, trang 14).
– Hội chứng Thái dương. Triệu chứng chính mạch phù; đầu cổ cứng, đau, sợ  lạnh.
– Hội chứng Thiếu dương. Triệu chứng chính miệng đắng, họng khô, mắt hoa, hàn nhiệt vãng lai, không muốn án, tâm phiền, hay ói (nôn).
– Hội chứng Dương minh. Triệu chứng chính sốt cao, khát nước, phiền táo.
– Hội chứng Thái âm. Triệu chứng chính bụng đầy đau, ói (nôn) mửa, tiêu chảy, lưỡi nhạt, rêu trắng mỏng, mạch trì hoãn.
– Hội chứng Thiếu âm. Triệu chứng chính biếu hiện ở tạng Tâm và Thận.
– Hội chứng Quyết âm. Triệu chứng chính chân tay quyết nghịch.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.