Những bênh chứng thường gặp của ngoại cảm lục dâm

Những bệnh chứng của bệnh ngoại cảm lục dâm thưòng đưỢc khảo sát theo 3 cách.

1. Theo vị trí nông -sâu của hệ kinh lạc

Có thể liệt kê những bệnh từ nông vào sâu như Ngoại tà phạm vào tôn lạc
Triệu chứng chính: đau nhức tại chỗ. Đau có tính chất lan tỏa, khó xác định. Bệnh thưòng dễ trị, tiên lưỢng tốt.
Hàn tà phạm vào kinh Cân
Đây là những tình trạng mà ngoại tà tấn công cục bộ vào một đoạn lộ trình của kinh Cân.
Triệu chứng chính: đau, đau co rút, đau kèm cảm giác tê bì. Có thể kèm giảm vận đông tại chỗ (vì đau). Vị trí đau tùy thuôc vào hệ kinh Cân nào bị tổn thương (tham khảo bài 12 kinh Cân – Học thuyết kinh lạc – Sách Châm cứu học, cùng tác giả). Không có biểu hiện của các triệu chứng của tạng phủ tương ứng. Điều trị nhóm bệnh lý này bắt buôc phải dùng phép “Phần châm” “Thiêu châm”. Tiên lưỢng bệnh tốt. 
–  Phong hàn phạm kinh Cân Đại trường (đoạn ở vai), thưòng thấy trong đau vai do viêm gân cơ trên gai, viêm gân cơ 2 đầu.
– Phong hàn phạm kinh Cân Tiểu trường (đoạn ở vai). Thưòng thấy trong đau vai do viêm gân cơ dưới gai.
– Phong hàn phạm kinh Cân Đởm (đoạn ở vai gáy). Thưòng thấy trong vẹo cổ cấp.
– Phong hàn phạm kinh Cân Bàng quang (đoạn ở lưng). Thưòng thấy trong đau thần kinh liên sưòn.
– Phong hàn phạm kinh Cân Đởm (đoạn ở lưng). Thưòng thấy trong đau thần kinh liên sưòn.
bali
Bài thuốc điều trị bệnh hiệu quả

Ngoại tà phạm vào chính kinh

Trong những sách Đông y học, những nguyên nhân thưòng thấy nhất ở nhóm bệnh lý này là phong, hàn và nhiệt. Nhóm bệnh lý này biếu hiện những tình trạng ngoại tà tấn công cục bộ vào một đoạn lộ trình của chính kinh và đến các bộ phận nông của cơ thể có liên quan đến đường kinh (bệnh lý xảy ra trong trưòng hỢp ngoại tà phạm vào toàn bộ kinh chính thưòng đưỢc đề cập và biện luận theo Thương hàn luận).
Điếm quan trọng dùng đế phân biệt bệnh ở kinh Cân và bệnh ở kinh chính:
– Bệnh ở kinh Cân không có biếu hiện của các triệu chứng của tạng phủ tương ứng, trong khi bệnh ở kinh chính sẽ có kèm những triệu chứng của tạng phủ tương ứng hoặc ở đoạn đưòng kinh chính tương ứng.
– Bệnh ở kinh Cân luôn có triệu chứng đau nhức xuất hiện kèm theo, trong khi bệnh ở kinh chính không bắt buộc phải có.
Những bệnh cảnh thưòng gặp trong nhóm này gồm:
+ Hàn trệ Can mạch. Triệu chứng chính đau nhiều vùng bụng dưới, đau như co thắt, vặn xoắn, cảm giác lạnh bụng. Đau bụng kinh, đau bụng dưới lan xuống bộ sinh dục, vùng bụng dưới nổi cục. Điều trị phải ôn kinh, tán hàn.
+ Phong hàn phạm kinh Bàng quang (đoạn ở lưng và chi dưới). Thưòng thấy trong viêm thần kinh tọa.
+ Phong hàn phạm kinh Đởm (đoạn ở lưng và chi dưới). Thưòng thấy trong viêm thần kinh tọa.
+ Phong hàn phạm kinh Vị (đoạn ở đầu mặt). Thưòng thấy trong liệt mặt ngoại biên, đau dây thần kinh mặt.
+ Phong nhiệt phạm chính kinh: triệu chứng chính đau nhức tại chỗ, vùng đau nóng đỏ. Chưòm lạnh dễ chịu. Sốt cao, sỢ nóng. Những bệnh cảnh thưòng gặp trong nhóm này gồm:
• Phong nhiệt phạm kinh Dương minh Vị và Đại trưòng (đoạn ở đầu). Thưòng gặp trong liệt mặt, đau dây thần kinh mặt.
• Phong nhiệt phạm kinh Vị (đoạn ở ngực). Thưòng gặp trong viêm tuyến vú.
• Phong nhiệt phạm kinh Đởm (đoạn ở hông sưòn). Thưòng gặp trong đau dây thần kinh liên sưòn, zona liên sưòn.

Ngoại tà phạm vào kỳ kinh bát mạch

Triệu chứng chính tùy thuôc vào kỳ mạch nào bị xâm phạm (tham khảo thêm bài Kỳ kinh bát mạch – Sách Châm cứu học, cùng tác giả). Thưòng gặp trong nhóm bệnh chứng này:
– Phong nhiệt phạm mạch Đới. Thưòng gặp trong liệt hai chi dưới do viêm tủy cấp.
– Phong nhiệt phạm mạch Đốc. Thưòng gặp trong liệt tứ chi do viêm tủy cấp, viêm màng não, uốn ván, bại não, viêm não.
– Thấp nhiệt phạm vào mạch Xung. Thưòng gặp trong viêm âm đạo, viêm phần phụ, viêm đưòng tiểu thấp ở phụ nữ.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.