Những cách điều trị ngoại tà mà bạn cần biết

Dưới đây là một số triệu chứng bệnh ngoại tà và phương thuốc điều trị
– Có 13 bênh cảnh ngoại tà phạm vào tạng phủ thường gặp. Gồm 1 ở Bàng quang, 1 ở
Can – Đảm, 3 ở Phế, 4 ở Đại trường, 3 ở Tỳ -Vị và 1 ở Tâm bào
– Triêu chứng quan trọng của Nhiêt kết Bàng quang: mót tiểu mà tiểu không hết, bụng dưới trướng đau
– Thuốc tiêu biểu điều trị Nhiêt kết Bàng quang: Bát chính tán, Lục nhật tán.
– Triêu chứng quan trọng của Can, Đởm thấp nhiêt: sốt cao, rét run, hàn nhiêt vãng lai. Da vàng, miêng đắng. Đau bụng lan tới hông sườn
– Thuốc tiêu biểu điều trị Can Đởm thấp nhiêt: Long đởm tả can thang gia giảm.
– Triêu chứng quan trọng của Phong hàn thúc Phế: sốt, sợ lạnh, sợ gió, đau nhức cơ, sổ mũi, ho.
– Thuốc tiêu biểu điều trị Phong hàn thúc Phế: Tô tử giáng khí thang.
– Triêu chứng quan trọng của Phong nhiêt phạm Phế: sốt, sợ gió. Ho khạc đàm vàng dày
– Thuốc tiêu biểu điều trị Phong nhiêt phạm Phế: Tang cúc ẩm.
– Triêu chứng quan trọng của Táo khí thương Phế: sốt, ho khan, ho ran ngực.
– Thuốc tiêu biểu điều trị Táo khí thương Phế: Thanh táo cứu phế thang.
–  Triêu chứng quan trọng của Nhiêt kết Đại trường: táo bón, đau bụng, bụng trướng, không ưa sờ nắn. Sốt.
– Thuốc tiêu biểu điều trị Nhiêt kết Đại trường: Đại thừa khí thang.
1b28b63ae96aec39423c3f2b9039ae6cfe289995-14076739514464
Bài thuốc điều trị ngoại tà
– Triêu chứng quan trọng của Nhiêt bức Đại trường: tiêu chảy, hậu môn nóng đỏ. Sốt
– Thuốc tiêu biểu điều trị Nhiêt bức Đại trường: Cát căn cầm liên thang.
– Triêu chứng quan trọng của Thấp nhiêt Đại trường: tiêu chảy, phân nhày có thể có máu, mót rặn.
– Thuốc tiêu biểu điều trị Thấp nhiêt Đại trường: Bạch đầu ông thang.
– Triêu chứng quan trọng của Đại trường hàn kết: táo bón, đau bụng, bụng trướng, không ưa sờ nắn. Khong sốt.
– Thuốc tiêu biểu điều trị Đại trường hàn kết: Tam vật bị cấp hoàn.
– Triêu chứng quan trọng của Hàn thấp khốn Tỳ: tiêu chảy, phân lỏng toàn nước, bụng trướng, chối nắn. Không sốt.
– Thuốc tiêu biểu điều trị Hàn thấp khốn Tỳ: Hoắc hương chính khí tán.
– Triêu chứng chẩn đoán và cách điều trị của Tỳ, Vị thấp nhiêt: giống bênh cảnh Nhiêt bức Đại trường
– Triêu chứng quan trọng của Vị nhiêt ủng thịnh: miêng khô, môi nứt nẻ. Táo bón
– Thuốc tiêu biểu điều trị Vị nhiêt ủng thịnh: Thanh vị thang.
– Triêu chứng quan trọng của Nhiêt nhập Tâm bào: sốt cao, mê sảng
Thuốc tiêu biểu điều trị Nhiêt nhập Tâm bào: Thanh ôn bại đôc ẩm, An cung ngưu hoàng hoàn.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.