Những đặc điểm của ôn bệnh bạn cần biết

Ôn bệnh được xem là một loại bệnh ngoại cảm trong lục dâm, dưới đây là một số đặc điểm của ngoại cảm ôn bệnh

1. Đặc điểm của ngoại cảm ôn bệnh

– ôn bênh là môt loại bênh Ngoại cảm
– Hai nguyên nhân gây bênh của Ngoại cảm ôn bênh:
+ Lục dâm: chủ yếu Nhiêt tà.
+ Lệ khí
– Có 2 cách khảo sát diễn tiến có qui luật của Ngoại cảm ôn bênh: diễn tiến từ ngoài vào
trong (Vê, Khí, Dinh, Huyết) hoặc diễn tiến từ trên xuống (thượng tiêu, trung tiêu, hạ tiêu).
–  Những giai đoạn diễn biến của Ngoại cảm ôn bênh phản ảnh tương quan lực lượng giữa sức đề kháng của cơ thể (chính khí) và tác nhân gây bênh (tà khí).
cach-sac-thuoc-dong-y-dung-cach2 (1)
Thảo dược trị bệnh

2. Bệnh học và điều trị

a. Nhắc lại chức năng sinh lý của Vệ, Khí, Dinh, Huyết
Vệ, Khí, Dinh, Huyết chu lưu khắp cơ thế đế duy trì sự sống bình thưòng của con ngưòi.
– Vệ có tác dụng:
+ Bảo vệ cơ thế chống lại tác nhân gây bệnh từ bên ngoài + Ôn dưỡng cơ nhục, sung nhuận bì phu
+ Quản lý việc đóng mở lỗ chân lông (quan hệ mật thiết với việc đổ mồ hôi).
– Dinh (hàm ý kinh doanh) có vai trò sinh huyết và dinh dưỡng toàn thân. Dinh khí lưu hành bên trong mạch.
– Khí cũng là dạng vật chất cơ bản đế tạo thành và duy trì sự sống của con ngưòi. Nó tồn tại trong các tổ chức tạng phủ và thông qua các hoạt động cơ náng của tạng phủ đế phản ánh ra ngoài. Khí bao hàm:
+ Sự hoạt động cơ náng của các tổ chức, tạng phủ. Khí vận hành không ngừng trong kinh mạch (kinh khí), trong tạng phủ (tạng khí), ngoài bì phu (vệ khí).
+ Những dạng vật chất khó thấy, chất dưỡng khí, chất dinh dưỡng đang vận hành trong cơ thế (dưỡng khí, cốc khí, tông khí).
+ Huyết có vai trò dinh dưỡng cho cơ thế. Quá trình tạo thành huyết có liên quan tới Tỳ – Phế – Tâm -Thận. Sự tuần hoàn của huyết do Tâm
làm chủ, do Can tàng trữ và do Tỳ thống soái.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.