Những điều bạn cần biết về bệnh Thiếu dương chứng

Dưới đây là một số kiến thức bạn cần biết về bệnh thiếu dương chứng

1. Nhắc lai cơ sở giải phẫu sinh lý học  của hê thống Thiếu dương

Hệ thống Thiếu dương bao gồm Túc Thiếu dương Đởm và Thủ Thiếu dương Tam tiêu. Quan hệ biếu lý với Túc Quyết âm Can và Thủ Quyết âm Tâm bào.
Đởm dựa vào Can, tính chủ sơ tiết, thích điều đạt, cho nên Đởm phủ điều hòa thì Tỳ Vị không bệnh. Tam tiêu là đưòng vận hành thủy hỏa. Công náng sơ tiết của Đởm bình thưòng thì Tam tiêu thông sướng, thủy hỏa tháng giáng bình thưòng. Thiếu dương ở giữa Thái dương và Dương minh gọi là bán biếu bán lý.
bai-thuoc-chua-benh-giang-mai-hieu-qua
Thảo dược trị bệnh

2. Bênh lý

Khi bệnh vào đến Thiếu dương, chính tà đánh nhau, tướng hỏa bị uất dẫn đến Đởm nhiệt uất chứng. (Miệng đắng, họng khô, mắt hoa).
– Nguyên nhân gây bệnh Thiếu dương
+ Bản kinh bệnh: thưòng do thế chất yếu, ngoại tà xâm phạm đến.
+ Kinh khác truyền biến: thưòng do điều trị sai, tà khí từ Thái dương chuyến đến hoặc bệnh từ Dương minh chuyến ra.
– Triệu chứng: miệng đắng, họng khô, mắt hoa, hàn nhiệt vãng lai, không muốn án, tâm phiền, hay ói.
– Điều trị: hòa giải Thiếu dương. (Tiểu sài hồ thang)
+ Bài Tiếu sài hồ thang đưỢc dùng chữa chứng Thiếu dương thoạt nóng, thoạt rét, ngực sưòn đầy tức, lìm lịm không muốn án uống, lòng phiền hay nôn.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.