Những kiến thức bạn cần biết về bệnh Thái âm chứng

Thái âm chứng là một trong những bệnh phổ biến ở đông y, đây là căn bệnh khởi đầu của âm bệnh và bệnh ngoại cảm. Người mắc chứng bệnh này cần lập tức khám chữa để đề phòng mọi bất trắc xảy ra

1. Nhắc lai cơ sở giải phẫu sinh lý học  của hê thống Thái âm

Hệ thống Thái âm bao gồm Thủ Thái âm Phế'" và Túc Thái âm Tỳ. Hệ thống Thái âm có quan hệ biếu lý với hệ thống Dương minh gồm Thủ Dương minh Đại trưòng và Túc dương minh Vị
– Vị chủ thu nạp, nghiền nát thủy cốc. Truyền đạt đi toàn thân nhờ Tỳ khí và Phế khí.
– Tỳ chủ thấp, tính tháng, chủ vận hóa. Vị chủ táo, tính giáng, chủ hành tân dịch. Tỳ Vị kết hỢp duy trì sự hoạt động sinh lý bình thưòng của cơ thế.
Glowing_Yin_Yang_by_Namelessv1-650x520
Điều trị bệnh bằng đông y

2. Bênh lý

Thái âm bệnh là giai đoạn đầu của âm bệnh, phản ảnh tình trạng bệnh ngoại cảm thương hàn trở nên trầm trọng hơn, với nhiều chứng trạng biếu hiện bắt đầu rối loạn chức náng của các tạng.
– Nguyên nhân
+ Hàn thấp trực trúng.
+ Tam dương bệnh chuyến tới.
+ Điều trị sai.
+ Tỳ dương hư tổn, ngoại tà nội ẩn.
Đặc điếm của Thái âm bệnh là Tỳ hư, hàn thấp nội sinh. Thái âm có quan hệ biếu lý với Dương minh, nên trong quá trình bệnh lý có ảnh hưởng qua lại, có phân hư thực. Vì thế" có câu: “Thực tắc Dương minh, Hư tắc Thái âm”.
– Triệu chứng: bụng đầy đau, ói mửa, tiêu chảy, thích ấm, thích ấn, không khát, lưỡi nhạt, rêu trắng mỏng, mạch trì hoãn.
– Điều trị: ôn trung tán hàn. (Lý trung thang )

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.