Những phương pháp điều trị thiếu âm chứng bạn nên biết

Bên dưới là một số triệu chứng bệnh cũng như phương pháp điều trị thiếu âm chứng

1. Thiếu âm hóa nhiệt chứng

a. Ảm hư nhiệt chứng
– Triệu chứng: miệng táo, họng khô. Tâm phiền khó ngủ, bứt rứt, tiếu vàng, lưỡi đỏ, mạch tế sác.
– Điều trị: tư âm tả hỏa. (Hoàng liên a giao thang).
+ Bài thuốc Hoàng liên a giao thang có tác dụng dưỡng Tâm, thanh nhiệt tà, tư âm, giáng hỏa. 

2. Ẵm hư thủy đình

– Triệu chứng: ho mà ói khan, tâm phiền khó ngủ, tiểu bất lỢi, lưỡi đỏ rêu trắng, mạch huyền tế" sác.
Điều trị: tư âm lỢi thủy thanh nhiệt (Đạo xích tán )
+ Bài thuốc Đạo xích tán đưỢc đề cập dưới đây còn có tên gọi là Đạo
nhiệt tán. Bài thuốc này, có tài liệu thay vị Trúc diệp bằng Đăng tâm thảo. Bài thuốc có xuất xứ từ Tiền At.
da-nang-buong-trung-theo-ly-giai-cua-dong-y
Điều trị bệnh bằng đông y

3. bài thuốc điều trị thiếu âm chứng

– Chủ chứng (triêu chứng quan trọng) của Thiếu âm chứng: rối loạn ý thức (tâm phiền hoặc lìm lịm, lơ mơ), mạch hư.
– Bênh chứng ở Thiếu âm bao gồm Thiếu âm hóa nhiêt chứng (tình trạng ít nguy cấp hơn) và Thiếu âm hóa hàn chứng (khi tình trạng bênh nguy cấp hơn).
– Tình trạng tay chân lạnh và mạch vi (thể hiên tình trạng suy sụp tuần hoàn) là triêu chứng cơ bản phân biêt giữa Thiếu âm hóa nhiêt chứng và Thiếu âm hóa hàn chứng
–  Thiếu âm hóa nhiêt chứng có thể biểu hiên dưới 2 dạng: Âm hư nhiệt chứng và Âm hư thủy đình
– Tình trạng tiểu lợi hay không lợi là triêu chứng cơ bản phân biêt giữa Âm hư nhiệt chứng và Ấm hư thủy đình
–  Thiếu âm hóa hàn chứng có thể biểu hiên dưới 2 dạng: dương hư hàn chững và âm thịnh cách dương chứng
– Tình trạng có sốt hay không sốt là triêu chứng cơ bản phân biêt giữa dương hư hàn chứng (không sốt, lạnh tứ chi) và âm thịnh cách dương chứng (sốt, lạnh tứ chi)
– Thuốc tiêu biểu trong điều trị Âm hư nhiêt chứng của Thiếu âm hóa nhiêt: Hoàng liên a giao thang
– Thuốc tiêu biểu trong điều trị Âm hư thủy đình của Thiếu âm hóa nhiêt: Đạo xích tán
– Thuốc tiêu biểu trong điều trị Âm thịnh cách dương chứng của Thiếu âm hóa hàn: Thông mạch tứ nghịch tán
– Thuốc tiêu biểu trong điều trị dương hư hàn chứng của Thiếu âm hóa hàn: Tứ nghịch thang

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.