Những triệu chứng bệnh của Thiếu âm chứng

Thiếu âm chứng là giai đoạn nặng của bệnh thái dương, chính vì thế cần cấp tốc điều trị kịp thời

1. Nhắc lai cơ sở giải phẫu sinh lý hoc của hê thống Thiếu âm

Hệ thống Thiếu âm bao gồm Thủ Thiếu âm Tâm và Túc Thiếu âm Thận. Hệ thống Thiếu âm có quan hệ biểu lý với hệ thống Thái dương gồm Thủ Thái dương Tiểu trưòng và Túc Thái dương Bàng quang.
Tâm Thận là gốc âm dương của cơ thể. Tâm thuôc Hỏa, chủ huyết mạch, chủ thần, thống lĩnh hoạt đông sinh lý toàn thân. Thận thủy chủ tàng tinh, tàng thủy, chứa nguyên âm, nguyên dương, là gốc tiên thiên. Tâm hỏa làm ấm 
Thận thủy và Thận thủy làm mát Tâm hỏa. Tâm Thận tương giao, thủy hỏa ký tế duy trì sự hoạt động bình thưòng của cơ thế.

2. Bênh lý

Bệnh ở giai đoạn nặng, biếu hiện Tâm Thận bất túc
Nguyên nhân
– Ngoại tà trực trúng (ở ngưòi già yếu, hoặc Thận khí suy)
– Truyền biến từ ngoài vào trong (kinh khác truyền đến).
Bệnh cảnh lâm sàng bao gồm 2 thế
– Thiếu âm hóa hàn chứng.
– Thiếu âm hóa nhiệt chứng.
thuoc-dong-y
Trị bệnh bằng thảo dược

3. Thiếu âm hóa hàn chứng

a. Dương hư hàn chứng
– Triệu chứng
+ Không sốt, sợ lạnh, muốn ngủ, muốn ói nhưng không ói đưỢc
+ Tâm phiền, khát, tiếu trong, lưỡi nhạt, rêu trắng, mạch vi
– Điều trị: cấp ôn Thiếu âm (Tứ nghịch thang)
Bài thuốc Tứ nghịch thang có tác dụng hồi dương cứu nghịch. Chủ trị: tiêu chảy mất nước gây trụy mạch, ra mồ hôi hoặc mất máu nhiều gây choáng, mạch trầm vi, tay chân quyết nghịch.
Phương giải: “Tứ nghịch thang theo Tiền Hoàng là mệnh danh theo tác dụng. Nó dùng chữa chứng tứ chi quyết nghịch, đó là do chân dương hư suy, âm tà hoành hành khắp, dương khí không đủ sung dưỡng cho chân tay… Dùng
Cam thảo vi quân vì cam thảo ngọt, tính hòa hoãn có thể làm hoãn cái thế
hoành hành lên của âm khí. Can khương ôn trung, có thể cứu Vị dương, ôn Tỳ thổ… Phụ tử chế cay nóng dữ chạy thắng đến hạ tiêu, nó bổ mạnh vào chân dương mệnh môn, cho nên có thể chữa hàn tà nghịch lên ở hạ tiêu…”
Chú ý: trong “Danh từ Đông y” (3) có nêu Tứ nghịch tán có công thức (Sài hồ, Chích Cam thảo, Chỉ thực, Bạch thược) và tác dụng điều trị cũng hoàn toàn khác (thấu giải uất nhiệt, điều hòa Can Tỳ) với Tứ nghịch thang.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.