Phương pháp điều trị thận âm hư

Chức năng chủ yếu bị rối loạn là chức năng bế tàng, tàng tinh của Tỳ Chủ chứng (triêu chứng quan trọng): sụt cân, đau lưng, ù tai. Sốt về chiều Thuốc tiêu biểu trong điều trị bênh chứng Thận âm hư: Lục vị địa hoàng hoàn
Bệnh chứng Thân khí bất túc

1. Bênh nguyên

– Do bẩm tố" tiên thiên không đủ.
– Do mắc bệnh lâu ngày.
– Do lao tổn quá độ, lão suy gây ra.

2. Bênh sinh

– Thận tàng tinh và chủ bế tàng. Nếu Thận khí bất túc, thì công náng này sẽ bị ảnh hưởng sinh chứng di, hoạt tinh, tiếu nhiều lần, tiếu không tự chủ (hạ nguyên bất cố).
– “Thận nạp khí”. Thận khí bất túc, làm ảnh hưởng chức náng tuyên giáng của Phế khí gây chứng thở khó, hít vào ngắn, thở ra dài.
Xahoi20.9
Điều trị thận âm hư bằng đông y

3. Triêu chứng lâm sàng

– Ngưòi mệt mỏi, chóng mặt, tai ù, mắt kém. Thưòng kêu đau mỏi thắt lưng, thở khó, hít vào ngắn, thở ra dài..
– SỢ lạnh, tay chân lạnh, mồ hôi tự ra. Thưòng kêu bụng trướng, tiêu hóa rối loạn, dễ tiêu chảy.
– Tiếu nhiều lần, tiếu trong, tiếu không tự chủ.
– Di tinh, hoạt tinh, liệt dương, vô kinh.
– Lưỡi bệu, rêu lưỡi trắng mỏng. Mạch trầm vô lực.

4. Bênh cảnh Tây y thường gặp

– Suy sinh dục, di tinh, liệt dương
– Suy hô hấp mạn, suy nhưỢc cơ thế, những bệnh mạn tính có kèm suy nhưỢc.
Tùy theo nhóm bệnh mà pháp trị có thể
– Ôn Thận nạp khí
– Bổ Thận cố tinh
Các bài thuốc Đông y có thể sử dụng trong bệnh cảnh Thận khí bất túc gồm:
– Thận khí hoàn
– Cố" tinh hoàn
– Hữu quy ẩm
* Phân tích bài thuốc Thận khí hoàn
Có tất cả 4 bài thuốc Thận khí hoàn khác nhau. Bài thứ 1 có xuất xứ từ Thiên kim dùng trị hư lao. Bài thứ 2 xuất xứ từ Tế sinh dùng trị Thận khí không hòa, tiểu nhiều. Bài thứ 3 xuất xứ từ Bảo mệnh tập dùng trị dương thịnh, Tỳ, Vị bất túc, hư tổn do phòng dục, lao, trĩ lâu ngày.
Bài thuốc này còn có tên Bát vị hoàn, Bát vị quế phụ (3), có xuất xứ từ “Kim quỹ yếu lưỢc” (2). Tác dụng điều trị: ôn bổ Thận dương. Chủ trị: chữa chứng Thận dương hư (đau lưng mỏi gÔi, lưng và chi dưới lạnh, tiểu tiện nhiều lần có thể kèm theo đàm ẩm, cước khí…).
* Phân tích bài thuốc Hữu quy ẩm
Bài thuốc này có xuất xứ từ “Y lưỢc giải âm”. Tác dụng điều trị: tuấn bổ Thận dương. Chủ trị: Chữa mệnh môn tướng hỏa suy, sỢ lạnh, ngưòi mệt mỏi, 
chân tay lạnh, liệt dương, hoạt tinh, lưng gối mềm yếu. Chữa trưòng hỢp nguyên dương không đủ, nhọc mệt quá độ. Tỳ, Vị hư hàn.
* Phân tích bài thuốc Cố" tinh hoàn
Có tất cả 4 bài thuốc khác nhau cùng mang tên Cố" tinh hoàn. Bài 1 xuất xứ từ Tế sinh dùng trị hạ tiêu và Bàng quang hư hàn, tiếu đục, huyết trắng. Bài 2 có xuất xứ từ Chứng trị chuẩn thằng dùng trị thần kinh bị tổn thương, tinh thoát, huyết trắng, nước tiếu ra dầm dề. Bài 3 có xuất xứ từ Y lưỢc giải âm dùng trị di tinh, mộng tinh.
Bài thuốc đưỢc đề cập ở đây có xuất xứ trong “540 bài thuốc Đông y”. Chủ trị: di tinh, di niệu.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.