Phương thuốc hay điều trị bệnh thở khó

Những bài thuốc dưới đây có thể giúp bạn điều trị thở khó cực công hiệu

1. Bột chuột bao tử

Chữa trị: Thở khó.
Liều  lượng, cách dùng: Chuột bao tử để m sao toăn tính, tăn  thănh bột, uô'ng vổi nước sôi. Mỗi lần 1 con. Uốíig liên tục nhiểu lần. Kết quả điểu trị rất tốt.

2. Bột con dơi

Chữa trị: Thở khờ khè.
Liều lượng, cách dùng: Con dơi nghiền bột, Mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2,5-5g bột, uống với nước đường phèn.

3. Cháo bột gạo, lợn bao tử

Chữa trị: Thở khờ khè .
Liều lượng , cách dùng: Dùng 1 con Iđn bao tử (lợn con vừa sinh ra, chưa bú sữa mẹ) làm sạch lông, rửa sạch, thái miếng, ninh nhừ. Cho vào 1 ít gạo, muối, nấu thănh cháo. Ăn hết trong 2-3 ngày.

4. Tinh hoăn lợn con uống với rượu

Kho-tho-la-benh-gi

Điều trị khó thở

Chữa trị: Thở khờ khè.
Liều lượng, cách dùng: Tinh hoăn lợn con 2 quả, sao toăn tính, tăn  nhở , uống với rượu.

5. Phổi lợn nấu với ngũ vị tử, hà tử

Chữa trị: Thở  khờ khè.
Liều lượng, cách dùng: Phổi Iđn 1 chiếc, ngũ vị tử 20 hạt, hà tử 5g. Phổi lợn rửa sạch, ninh nhừ, vối 2 vị thuốc trên.
Bở  bã thuốc, cờn lại chia làm 3 lần ăn phổi lợn, uống  nước.

6. Dương vật con hươu uống với rượu

Chữa trị: Thở  khờ khè.
Liều lượng, cách dùng: Dương vật con hươu, sao khô tăn  nhở , uống vối rượu. 

7. Giun đất khô sắc với lá dâu, thiên môn

Chữa trị; Thở khờ khè.
Liều lượng, cách dùng: Giun đất khô 20 con, lá dâu 5g, thiên môn đông, bách bộ và cốt toái bổ mỗi thứ 15g.
Sắc kỹ lấy nưổc uống , Mỗi ngày 1 thăn g, uống làm 2 lần.

8. Hải mã sắc với đương quy

Chữa trị: Thở  khờ khè .
Liều lượng, cách dùng: Hải mã 5g, đương quy lOg. Sắc lấy nước  uống .

9. Vịt trắng hầm với nhân hồ đào

Chữa trị: Thở khờ khè.
Liều lượng, cách dùng; Vịt lông trắng 1 con, làm sạch lông, bở  ruột. Cho đường trắng, đường  phèn, mật ong và nhân hổ đào mỗi thứ 120g vào trong bụng vịt. Hầm chín nhừ. Ăn  liên tục 3 ngày, mỗi ngày 1 con.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.