Tác dụng chông các Ký sinh trùng và vi trùng khác của cây thanh hao

Artemisinin còn có khả năng diệt các ký sinh trùng khác như:

 Giun móc Schistosoma japonicum , thử nơi chuột và thỏ .

Ký sinh trùng Clonorchis sinensis, nơi chuột  Artemisinin ức chế sự tăng trưởng của ký sinh trùng trong các môi trường nuôi cấy Pneumocystis carinii.

Artemisinin và các chất chuyển hóa cho thấy có hoạt tính chống lại ký sinh trùng Leishmania major , in vitro và in vivo. Các hợp chat này hoạt động ở cả hai dạng uống và chích (Parasitology Số 7-1993)

Caythanhhaohoavang-nguyenlieuchinhdechietxuatArtemisinin

Nồng độ Artemisinin tối thiểu để ức chế sự tăng trưởng của các vi trùng Gram dương (Staphylococcus aureus,Streptococcus faecalis) và các vi trùng Gram âm (Klebsiella ,Enterobacter, Shigella dysenteriae, E.coli) được xác định là cao hơn 32 microgram/ mL.

Nghiên cứu tại ĐH Colorado State University, Fort Collins năm 2002 ghi nhận các flavonols Chrysosplenol D và Chrysoplenetin có hoạt tính tăng cường tác dụng của Berberine và Norfloxacin chống lại các chủng Staphyloccoccus aureus đã kháng nhiều trụ sinh khác (Planta Medica Số 68-Dec 2002)

Những hoạt tính Miễn nhiễm có trong cây thanh hao

Artemisinin gia tăng hoạt động thưc bào nhưng lại ức chế sự biến đối tế bào lympho. Liều thấp kích ứng hoạt động của hệ mien nhiễm nhưng liều cao lại có tác dụng ức chế hoạt động và đè nén chức năng cua tủy sống.

Artemisinin và 2 chất chuyển hóa tổng hợp khác cho thấy có hoạt tính ức chế rõ rệt các đáp ứng thể dịch nơi chuột, nhứng không làm thay đổi đáp ứng quá mẫn loại trì hoãn đoi với mitogens. Artemisinin cũng có hoạt tính ức chế miễn nhiễm loại có tính chọn lựa, do đó có thể có khả năng trị được bệnh lupus (systemic lupus erythematosus) .(Inter national Journal of Immunology Số 385-1990) : Trong những nghiên cứu điều trị Lupus (SLE) lâu dài , kết quả ghi nhận liều dùng 0.3 g artesiminin mỗi ngày (tương ứng với 50 gram cây tươi) đưa đến kết quả thuyên giảm rõ rệt sau 50 ngày dùng thuốc.

 Artesiminin làm tăng thêm đáp ứng miễn nhiễm loại do tế bào T lympho làm trung gian , nơi chuột          bình thường,           đồng    thời      gia tăng sự tái tạo        miễn    nhiễm  nơi chuột được            ghép    tuỷ

sống

 

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.