Tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ gan của sen

Sen là một trong những vị thuốc đông y có nhiều tác dụng lớn tới sức khỏe của bạn, trong đó có khả năng chống oxyhoas diệt gốc tự do và đặc tính bảo vệ gan cho cơ thể

Tính Chông Oxy-hóa và tiêu diệt gốc tự do :

Các polyphenols trong Sen có hoạt tính ức chế tác dụng của 1,1- diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH), là chất sinh gốc tự do. Nghiên cứu tại Phân khoa Y-học Tự nhiên tại ĐH Dược Toyama (Nhật) ghi nhận Sen và Đỗ trọng là những cây có tác dụng khá mạnh.Các polyphenols, cô lập từ nhũng cay này như Procyanin B-3, (+)- catechin, methyl gallate, quercetin, quercetin-3-O-beta-D-glucoside, quercetin-3-O-beta-galactoside, quer cetin-3-O-rutinose và kaemferol ..tiêu diệt gốc tự do sinh ra bởi DPPH rất mạnh.(Cho EJ và các Csv, Phytomedicine 10/03).

cu-sen-1

Nghiên cứu tại Phân khoa Thực phẩm và Kỹ thuật sinh học tại Đại Học Quốc gia Pukyong (Nam Hàn) ghi nhận dịch chiết bằng methanol từ Tua nhị sen (Râu nhị đực), có chứa những flavonoids, có hoạt tính chống oxy-hóa rất mạnh trong hệ thống thử nghiệm Peroxyd nitric và hoạt tính cao hơn mức binh thường (marginal) trong hệ thống DPPH (Archives of Pharmaceutical Research 04/2003).

Tác dụng bảo vệ Gan và dọn sạch gốc tự do : Trung tâm Nghiên cứu Y-Dược , ĐH Wonk wang (Nam Hàn) nghiên cứu dịch chiết ethanol từ sen ghi nhận khả nang dọn sạch gốc tự do khá mạnh với mức ức chế ở nong độ 6.49 mcg/mL (thử nghiệm trên Hệ thong DPPH); Dịch chiết ethanol cũng tác dụng lên tế bào gan : ức chế sự gia tăng enzym gan và đ6ọ độc hại cho tế bào gan gây ra bởi CCl4 và cũng ức chế tác động độc hại gây ra bởi alpha-toxin B1 ( tác động này tùy thuộc vào liều lượng sử dụng). Tính chất bảo vệ gan này có thể do ở khả năng chống oxy-hóa (Phytomedicine 03/3003).

 

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.