Thành phần dinh dưỡng của hạt sen

Hạt sen và rễ củ sen thường được dùng làm thực phẩm tại Á châu :

Rễ củ Sen (Lotus root) : 100 gram phần ăn được chứa :

 

hat-sen 3

 

Ngó sen tươi

Ngó sen nấu chín

– Calories

56

66

– Chất đạm

2.60 g

1.58 g

– Chất béo

0.10 g

0.07 g

– Chất sơ

0.80 g

0.85 g

– Calcium

45 mg

26 mg

– Sắt

1.16 mg

0.90 mg

– Magnesium

23 mg

22 mg

– Phosphorus

100 mg

78 mg

– Potassium

556 mg

363 mg

– Sodium

40 mg

45 mg

– Thiamine (B1)

0.160 mg

0.127 mg

– Riboflavine (B2)

0.220 mg

0.010 mg

– Niacin (B3)

0.400 mg

0.300 mg

– Ascorbic acid

440 mg

27.4 mg

(C)

Hạt Sen : 100 gram phần ăn được chứa :

 

Hạt tươi

Hạt khô

– Calories

89

332

– Protein

4.13 g

15.41 g

– Chất béo

0.53 g

1.97 g

– Chất sơ

0.65 g

2.42 g

– Calcium

44 mg

163 mg

– Sắt

0.95 mg

3.53 mg

– Magnesium

56 mg

210 mg

– Phosphorus

168 mg

626 mg

– Potassium

367 mg

1368 mg

– Sodium

1 mg

5 mg

– Beta-carotene (A)

13 IU

50 IU

– Thiamine (B1)

0.171 mg

0.640 mg

– Riboflavine (B2)

0.040 mg

0.150 mg

– Niacin (B3)

0.429 mg

1.699 mg

Thành phần hóa học :

Thành phần hóa học thay đổi tùy theo phần của cây :Lá Sen : chúa nhiều alakaloids (tỷ lệ toàn phần từ 0.2-0.5 %) trong đó có Nuciferin (0.15%) và Roemerin, Coclaurin, d-l armepavin, O- nornuciferin,Liriodenin, Anonain, Pronuciferin, Anneparine. các acid hữu cơ (như gluconic acid, citric acid, malic acid, succinic acid..), tanins, Vitamin C.., các flavonoids ( như quercetin, isoquercitrin..)

Ngó Sen : chứa Tinh bột (75%), Asparagin (8%), Arginin, Trigonellin..

Hạt Sen : ngoài thành phần dinh dưỡng trên còn có những alkaloids như Lotusine, Demethyl coclaurine, Liensinine, Iso-liensinine..

Tâm Sen : chúa alkaloids (tỷ lệ toàn phần khoảng 0.89-1.12 %) ngoài 5 alkaloids chính liensi nine, isoliensinine, neferine, lotusine, methylcorypaline còn có nuciferine, bisclaurine..

Gương Sen : chứa 4.9 % chất đạm, 0.6 % chất béo , 9% carbohydrate..

Tua nhị Sen : có nhiều flavonoids, tannins..

 

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.